Μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών έδωσαν οι επιχειρήσεις την περίοδο της πανδημίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες που δημιουγήθηκαν στους καταναλωτές για ψηφιακές λύσεις και εξατομικευμένες εμπειρίες.

Έρευνα της Mastercard, σε συνεργασία με το Harvard Business Review Analytic Services, έδειξε ότι το 53% των ερωτηθέντων στελεχών επιχειρήσεων, σημείωσε πως οι οργανισμοί στους οποίους εργάζονται, τοποθετούν την καινοτομία ψηλά ως προτεραιότητα, ενώ σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (42%) ανέφεραν πως ανταποκρίθηκαν στις νέες αυτές ανάγκες, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό που αφορά την καινοτομία. Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να αναπτύξουν νέους καινοτόμους τρόπους διασύνδεσης με τους εργαζομένους και τους πελάτες τους, για να διασφαλίσουν την σωματική αλλά και πνευματική τους υγεία.

Η δεύτερη έκδοση της ετήσιας έρευνας, πραγματοποιήθηκε σε 1.800 διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και περισσότερους από 10.000 καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο, και αποτελεί μία πρωτοβουλία με μακροπρόθεσμους ερευνητικούς στόχους. Σκοπός της έρευνας είναι η παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών, για την έμπνευση της καινοτομίας εντός των οργανισμών, μέσα από την έρευνα και την ανάλυση των σημαντικότερων καινοτόμων επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των πιο καινοτόμων επιχειρήσεων ήταν:

• Ψηφιακή Ευελιξία: Η άμεση υιοθέτηση των ταχύρρυθμων ψηφιακών εξελίξεων και η κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών σε πραγματικό χρόνο, ειδικά σε ότι αφορά στις ανέπαφες εμπειρίες.

• Ολιστική Ανάλυση Περιβάλλοντος: Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών μέσα στον οργανισμό για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, μέσα από την επεξεργασία δεδομένων.

• Ισχυρή Προστασία Δεδομένων: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών.

• Στρατηγικές Επενδύσεις: Η ανάληψη ριψοκίνδυνων αποφάσεων και η αποδοχή της ενδεχόμενης αποτυχίας τους ως μέρος της φυσικής λειτουργίας της επιχείρησης.

• Στενή επαφή με τους καταναλωτές: Η διατήρηση στενών σχέσεων με τους καταναλωτές, ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη καινοτομίας

Για την μελλοντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η αντιμετώπιση των σημερινών κινδύνων και των καταναλωτικών αναγκών εστιάζει σε πέντε βασικούς τομείς:

Οικοδόμηση ανθρωποκεντρικής κουλτούρας. Το 71% των ερωτηθέντων καταναλωτών ανέφερε πως πραγματοποιούν όλο και περισσότερες αγορές από εταιρείες που επικοινωνούν τις αξίες τους και παρέχουν φροντίδα στους εργαζομένους και τους πελάτες τους.

Αντιμετώπιση των εμποδίων που προκύπτουν από την εξ αποστάσεως εργασία. Πάνω από το ένα τρίτο των στελεχών (38%) αναφέρουν πως η τηλεργασία αποτελεί πρόκληση για την καινοτομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο μέλλον. Η διασπορά των μερών που απαρτίζουν τις εκάστοτε ομάδες σε διαφορετικές τοποθεσίες, όχι μόνο δημιουργεί εμπόδια στο πλαίσιο της συνεργασίας τους – ειδικότερα σε περιστάσεις που η δημιουργικότητα μεταξύ συναδέλφων ανθίζει, όπως για παράδειγμα οι άτυπες συναντήσεις στο γραφείο – αλλά μπορεί και να τους απομακρύνει από πόρους που μπορούν να υποστηρίξουν την καινοτομία.

Προτεραιοποίηση των επενδύσεων που αφορούν την καινοτομία. Η αβέβαιη οικονομική προοπτική και η πιθανή απώλεια εσόδων, αποτελούν τις μεγαλύτερες σύγχρονες προκλήσεις σχετικά με τις επενδύσεις των επιχειρήσεων στην καινοτομία, παρά τα οφέλη που έχουν προκύψει από τα νέα εμβόλια και τις θεραπείες.

Χαρακτηριστικά, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (63%) αναφέρουν την οικονομική αβεβαιότητα ως την μεγαλύτερη πρόκληση, ενώ σχεδόν οι μισοί (46%) σημειώνουν την απώλεια εσόδων ως τις κυριότερες αιτίες που καθιστούν δύσκολη την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις καινοτόμες προσπάθειες που οι επιχειρήσεις οφείλουν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν.

Πρόληψη και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Χωρίς αμφιβολία η εμπιστοσύνη και η πνευματική ηρεμία είναι εξαιρετικά σημαντικές, και για αυτό το λόγο κατατάσσονται τρίτες στον κατάλογο προτεραιότητας των στελεχών, πίσω από την υγεία & ασφάλεια και την ευκολία. Ωστόσο, μόνο το 37% των οργανισμών δήλωσαν πως επένδυσαν ή πρόκειται να επενδύσουν σύντομα στη προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας στο διαδίκτυο για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους. Ομοίως, μόνο το 35% των ερωτηθέντων ανέφεραν πως οι πρόσφατες επενδύσεις των επιχειρήσεων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια αποτέλεσαν απόρροια της πανδημίας.

Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) των καταναλωτών είναι πρόθυμοι να μοιραστούν περισσότερες προσωπικές πληροφορίες εάν αυτό δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια πιο άμεση, εξατομικευμένη εμπειρία εξυπηρέτησης. Η άμεση και ειλικρινής κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών μπορεί να υποστηριχθεί μόνο μέσα από επενδύσεις σε ψηφιακά εργαλεία τα οποία θα ενισχύσουν τις βάσεις δεδομένων της επιχείρησης, καθώς και τις δυνατότητες πρόβλεψης και απόκρισης σε πραγματικό χρόνο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here