Η πορεία των ελληνικών δραστηριοτήτων ήταν ο λόγος που ο όμιλος ΟΤΕ πέτυχε να παρουσιάσει οριακή αύξηση στα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία κατά το β’ τρίμηνο 2019.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 0,4% και διαμορφώθηκαν σε 946,9 εκατ. ευρώ, οδηγούμενα για ένα ακόμα τρίμηνο από την αύξηση, κατά 8,3 εκατ. ευρώ στα 719,6 εκατ. ευρώ, στα έσοδα της Ελλάδας. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 321,9 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 34,0%. Στην Ελλάδα, τα προσαρμοσμένα EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, σημείωσε αύξηση 4,7%, στα 292,1 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 40,6%. Ο όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους 19,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 96,2 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2018, αντικατοπτρίζοντας  την απομείωση της υπεραξίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες κινητής στη Ρουμανία. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις, συνολικού ύψους 272,6 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 49,0% συγκριτικά με το β΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα των προαναφερθεισών επιβαρύνσεων, καθώς και των αποσβέσεων των μισθώσεων μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16. Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 54,1% και ανήλθαν σε 98,5 εκατ. ευρώ στο β’ τρίμηνο του 2019, από 63,9 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2018.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το β΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε 178,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,5%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε 148,4 εκατ. ευρώ και 29,7 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Το β’ τρίμηνο του 2019, ο όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 172,7 εκατ. ευρώ εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας αύξηση 81,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου του 2019, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Ο όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα καλό β’ τρίμηνο, σε συνέχεια των θετικών τάσεων που καταγράφονται από την αρχή του έτους. Στην Ελλάδα, τα έσοδα λιανικής αυξήθηκαν τόσο στη σταθερή, όσο και στην κινητή τηλεφωνία, χάρη στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, αλλά και της καρτοκινητής. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση-ρεκόρ των πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων για ένα ακόμη τρίμηνο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανταπόκριση των καταναλωτών σε ελκυστικές προτάσεις για αναβάθμιση υπηρεσιών.

Στην Ρουμανία, όπου η αγορά παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καταβάλλουμε προσπάθειες για να ενισχύσουμε τις προϊοντικές μας προτάσεις και να εξορθολογήσουμε τις δραστηριότητές μας. Στις δράσεις μας περιλαμβάνεται και το σχέδιο μετασχηματισμού που αναμένεται να εφαρμοστεί τα επόμενα τρίμηνα. Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA του ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά, λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων στην Ελλάδα»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Λειτουργώντας σε μία παγκόσμια αγορά που υποστηρίζει την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό και καθώς οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία βελτιώνονται, επιταχύνουμε το μετασχηματισμό μας, αξιοποιώντας τα οφέλη της ψηφιακοποίησης και επανεξετάζοντας το λειτουργικό μας μοντέλο.»

Προοπτικές

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στην Ελλάδα, όπου η ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει

  • ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική, στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη.

Οι επιδόσεις στη Ρουμανία αναμένεται να σταθεροποιηθούν μετά από τις έκτακτες προβλέψεις του 2018 και τα μέτρα που εφαρμόζονται. Ο όμιλος συστηματικά αναζητεί

  • τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την ανάπτυξη του και τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλες τις δραστηριότητές του.

Ο όμιλος έχει εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων του και της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά θετική επίδραση. Για το 2019, η διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε 650 εκατ. ευρώ περίπου. Ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε 450 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 350 εκατ. ευρώ περίπου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here