Οι εκδότες εταιρικών ομολόγων θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν ένα ποσό – ρεκόρ χρέους τα επόμενα χρόνια, εν μέσω μειωμένης διάθεσης των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου και φθίνουσας ποιότητας των ομολόγων, αναφέρει σε έκθεσή του ο ΟΟΣΑ. Οι μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα πρέπει να αποπληρώσουν ή να αντλήσουν νέα δάνεια αξίας άνω των 4 τρισ. δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα μέγεθος αντίστοιχο με αυτό του ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Παρά τη μείωση της καθαρής έκδοσης ομολόγων πέρυσι (σ.σ.: εκδόσεις νέων ομολόγων μείον τις αποπληρωμές παλαιών), ο όγκος του εταιρικού χρέους έφθασε σε επίπεδα – ρεκόρ μετά από μία δεκαετία που οι εταιρείες προσέφευγαν στην έκδοση ομολόγων εν μέσω των χαμηλών επιτοκίων-ρεκόρ σε πολλές χώρες. Στο τέλος του περασμένου έτους, το ύψος του παγκόσμιου ανεξόφλητου εταιρικού χρέους, που είχε εκδοθεί από μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες, ανερχόταν σε 13 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η καθαρή έκδοση ομολόγων μειώθηκε 41% πέρυσι, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, όταν άρχισε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. «Σημαντικό είναι ότι η καθαρή έκδοση επενδυτικά διαβαθμισμένων ομολόγων έγινε αρνητική το 2018, υποδηλώνοντας μία μειωμένη διάθεση ρίσκου μεταξύ των επενδυτών. Το μόνο άλλο έτος που συνέβη αυτό τις δύο τελευταίες δεκαετίες ήταν το 2008».

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγηση Standard & Poor’s ανέφερε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι η έκδοση ομολόγων αντιμετωπίζει μετωπικούς κινδύνους από τις αυξήσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, την αβεβαιότητα σχετικά με το Brexit και τη βραδύτερη ανάπτυξη στην Κίνα και πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Αν και οι εταιρείες ήταν όλο και περισσότερο εξαρτημένες από την έκδοση χρέους, η ποιότητα των ομολόγων που εκδίδανε μειώθηκε σε γενικές γραμμές. Το ποσοστό των ομολόγων με αξιόχρεο ΒΒΒ- (που είναι η τελευταία βαθμίδα στην κλίμακα της επενδυτικής διαβάθμισης) αντιστοιχούσε στο 54%, που είναι το υψηλότερο ιστορικά καταγεγραμμένο από το 1980, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Σε αυτό το φόντο, οι εκδότες εταιρικών ομολόγων στις αναπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες αποπληρωμές από το 2020 τα επόμενα τρία χρόνια. «Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, όταν οι ανάγκες αναχρηματοδότησης των εκδοτών αυξάνονται, το κόστος δανεισμού θα αυξηθεί αναπόφευκτα», σημειώνει η έκθεση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here