Τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο στα πάνω της και με επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη η Attica Bank, η οποία ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου.

Η κερδοφορία κινείται σε διψήφια μεγέθη και πλέον εδραιώνεται, αφήνοντας πίσω τις βαριά ζημιογόνες χρήσεις, τα λειτουργικά έσοδα έχουν διπλασιαστεί και καταγράφεται πιστωτική επέκταση και πάλι, καθώς μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  του Απριλίου η τράπεζα έχει ρευστότητα και την ρίχνει στην αγορά.

Η ολική επαναφορά της πολύπαθης Attica Bank πιστοποιείται με επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη, ύψους 11,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας ύψους 34,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο -κυρίως λόγω της αύξησης του επιτοκιακού εσόδου και της μείωσης της βάσης κόστους στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας.

Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό των 17 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 32,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2023, τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς για την Τράπεζα σε μια χρονιά που χαρακτηρίζεται από τις εντατικές προσπάθειες της Διοίκησης για την εξυγίανση και την επαναφορά της σε λειτουργική κερδοφορία μετά από χρόνια, επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη της Attica Bank.

Η Τράπεζα παρουσίασε στο εννεάμηνο διπλασιασμό των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εσόδων του Ομίλου σε ετήσια βάση, ύψους 64,6 εκατ. ευρώ έναντι 32,1 εκατ. ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η σημαντική βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες κατά 71%, καθώς και η αύξηση στα λοιπά έσοδα και στα έσοδα από πράξεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 51,8 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας σημαντική αύξηση κατά 77,6% έναντι του 2022, συνεχίζοντας τη θετική τάση των προηγούμενων τριμήνων εντός του 2023, ενισχυμένα κυρίως από το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, καθώς και από τη σημαντική αύξηση στους όγκους δανείων κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του επιτοκιακού εσόδου από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών κατά 54%, συνέπεια των αυξήσεων των επιτοκίων δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου.

Παράλληλα, σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε στα έσοδα τόκων από πιστωτικά ιδρύματα, η οποία προέρχεται από τη χρησιμοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας σε καταθέσεις προθεσμίας διατραπεζικής κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023. Η αύξηση αντισταθμίστηκε από το σημαντικά υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2022, ως αποτέλεσμα της προσαρμογής των προϊόντων καταθέσεων στα νέα επιτόκια της αγοράς.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν αύξηση κατά 29,2% έναντι της συγκριτικής περιόδου του 2022, ως αποτέλεσμα της αύξησης ύψους 30% έναντι της συγκριτικής περιόδου του 2022, που παρουσίασε για ένα ακόμη τρίμηνο η Τράπεζα στις προμήθειες χορήγησης εγγυητικών επιστολών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του εσόδου προμηθειών από συναλλαγές με χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, καθώς και μέσω αποδοχής συναλλαγών στα τερματικά της Τράπεζας, λόγω της αλλαγής παρόχου εκκαθάρισης συναλλαγών.

Τα επαναλαμβανόμενα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 19% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ενεργειών της διοίκησης για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, καθώς και των συνεχών ενεργειών επαναδιαπραγμάτευσης των σχέσεων με τους προμηθευτές της Τράπεζας.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 1,51 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο 2023, με τις νέες εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε 381 εκατ. ευρώ.

Η πιστωτική επέκταση της Τράπεζας επιταχύνθηκε μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας τον Απρίλιο του 2023, καθώς οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ για το χρονικό διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2023, εκ των οποίων τα 281 εκατ. ευρώ αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και τα 12 εκατ. ευρώ τη λιανική τραπεζική.

Αντίστοιχα, στο τρίτο τρίμηνο 2023, οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 190 εκατ. ευρώ (έναντι 121 εκατ. ευρώ και 70 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του έτους αντίστοιχα). Ήδη η Τράπεζα κατά το εννεάμηνο του 2023 σημειώνει πιστωτική επέκταση 165 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ