του Γιάννη Λεοντάρη

 

Την ισότιμη πρόσβαση κατοίκων της χώρας σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου που διαθέτει το ΕΣΥ, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους θα εξασφαλίσει το Vodafone Business, μέσα από την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου «Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ)»– Τμήμα Γ’, αξίας 6,4 εκατ. ευρώ με 36μηνη διάρκεια σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η επέκταση του δικτύου τηλεϊατρικής στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται:

  • 82 μεγάλοι και 97 μικροί Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ), 8 μεγάλοι και 6 μικροί Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ), 6 μικροί τροχήλατοι, 160 ταμπλέτες ιατρών και 3 εκπαιδευτικά κέντρα.

Κάθε ένας από τους παραπάνω σταθμούς πρόκειται να εξοπλιστεί με: Δικτυακό εξοπλισμό, Σύστημα εικονοδιάσκεψης, Ακουστικό Τηλεμετρικού Στηθοσκοπίου, Μετασχηματιστή απομόνωσης και UPS + Rack, Εξοπλισμός για διαμόρφωση χώρου, Ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

Μέσα από το έργο πρόκειται να καλυφθούν οι ανάγκες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου διαρκή εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση σε πηγές αξιόπιστης πληροφόρησης ταυτόχρονα με την άσκηση των καθηκόντων του και ανεξάρτητα από το γεωγραφικό σημείο στο οποίο βρίσκεται.

Παράλληλα, θα επιτευχθεί η εξοικονόμηση πόρων για το ελληνικό δημόσιο, από τον περιορισμό άσκοπων διακομιδών και άσκοπων μετακινήσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Τα μεγέθη της VODAFONE

 

Οριακή αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες και μείωση στα συνολικά και στα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) σημείωσε η Vodafone Ελλάδος με βάση τα αποτελέσματα 6μήνου που ανακοίνωσε ο ομώνυμος Όμιλος.

Ειδικότερα, τα έσοδα από υπηρεσίες το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου (η οικονομική χρήση του Ομίλου Vodafone ξεκινά τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του επομένου χρόνου) διαμορφώθηκαν σε 445 εκατ. έναντι 443 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (αύξηση 0,5%).

Την ίδια χρονική περίοδο τα συνολικά έσοδα της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας ήταν 478 εκατ. έναντι 487 εκατ. ευρώ (μείωση 1,8%), το προσαρμοσμένο EBITDA 99 εκατ. από 125 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις της 73 εκατ. έναντι 71 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της Vodafone Ελλάδος ήταν 4,275 εκατ., έναντι 4,186 εκατ. και από αυτούς το 44,2% ήταν συνδρομητές με συμβόλαιο  (έναντι 41,1% ένα χρόνο πριν).

Το μέσο έσοδο ανά συνδρομητή (ARPU) στην κινητή διαμορφώθηκε σε 10 ευρώ από 10,3 ευρώ (για το σύνολο των συνδρομητών).

Το ARPU στις συνδέσεις συμβολαίου τέλος Σεπτεμβρίου ήταν 16,2 ευρώ έναντι 18,1 ευρώ, πριν ένα χρόνο και στην καρτοκινητή 5,2 ευρώ ίδιο με πέρυσι.

Στη σταθερή τηλεφωνία οι συνδρομητές – 940 χιλ. – μειώθηκαν κατά 5 χιλ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 12 χιλ. σε ετήσια βάση