Τα ενοποιημένα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της tbi bank για το α’ τρίμηνο του 2024 παρουσιάζουν καθαρά κέρδη ύψους 11,3 εκατ. ευρώ- σχεδόν 40% υψηλότερα από τα κέρδη ύψους 8,2 εκατ. ευρώ που επιτεύχθηκαν την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2024, η tbi προσέθεσε νέους εμπορικούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων νέων κλάδων δραστηριότητας (όπως φωτοβολταϊκά) και είναι πλέον παρούσα σε περισσότερα από 26.000 check-out σημεία στις αγορές δραστηριοποίησής της. Αυτό το εντυπωσιακό εύρος βοήθησε την τράπεζα να διατηρήσει την ηγετική της θέση στα Πλάνα Πληρωμών (payment plans) και στις τρεις χώρες. Επιπλέον, η τράπεζα συνέχισε να προσαρμόζεται τόσο στο περιβάλλον της αγοράς όσο και στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Στο α’ τρίμηνο του 2024, η tbi bank διαχειρίστηκε σχεδόν 500.000 αιτήσεις δανείων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, σημειώνοντας 33% αύξηση σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2023. Το α’ τρίμηνο του 2024, η τράπεζα εκταμίευσε 200.000 δάνεια ύψους 250 εκατ. ευρώ- 21% περισσότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023. Η αύξηση οφείλεται στη λιανική τραπεζική των τριών αγορών δραστηριοποίησης.

Η tbi καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά σχεδόν 35% έως το τέλος του α’ τριμήνου 2024, φθάνοντας τα 1,57 δισ. ευρώ (από 1,16 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2023). Το χαρτοφυλάκιο δανείων φτάνει το 1,1 δισ. ευρώ (28% αύξηση σε σύγκριση με το τέλος του α’ τριμήνου 2023).

Με βάση αυτές τις θετικές επιχειρηματικές επιδόσεις, τα λειτουργικά έσοδα της tbi bank αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30% σε 58 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 36% των καθαρών εσόδων από τόκους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη για το α’ τρίμηνο του 2024 να φθάσουν τα 40 εκατ. ευρώ.

Επίσης, το χαρτοφυλάκιο καταθέσεων της tbi bank έφθασε τα 1,2 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2024, υπερβαίνοντας την αγορά και εμφανίζοντας σταθερή αύξηση της τάξης του 37% συγκριτικά με το τέλος του 1ου τριμήνου 2023. Ο κύριος κινητήριος μοχλός ήταν το χαρτοφυλάκιο των λιανικών προθεσμιακών καταθέσεων, όπου η αύξηση ήταν έως και 45%  μεγαλύτερη σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2023.

Η αύξηση των συνολικών γενικών εξόδων της τράπεζας κατά 21%, στο ποσό των 27 εκατ. ευρώ, οφείλεται κυρίως στις συνεχείς επενδύσεις σε λύσεις τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων προϊόντων σε όλες τις αγορές.

Στο τέλος Μαρτίου 2024, η τράπεζα είχε μια ισχυρή και ασφαλή θέση τόσο από πλευράς ρευστότητας όσο και από πλευράς κεφαλαίων – σε ενοποιημένη βάση ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ήταν στο 722% (πολύ πάνω από τον μέσο όρο του τραπεζικού κλάδου) και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) – 21,5%. Η tbi bank βελτιώνει συνεχώς την προσήλωση της στη συνετή διαχείριση του κόστους (46,7% συντελεστής κόστους-εσόδων το α’ τρίμηνο του 2024 έναντι 50,1% το α’ τρίμηνο του 2023), το οποίο συνδυάζεται με την απόδοση του δανειακού χαρτοφυλακίου στο 21,7%, επιτρέποντας στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων να φθάσει το 19,4%.

«Στο πρώτο τρίμηνο του 2024 η tbi επέδειξε, για άλλη μια φορά, εξαιρετικά αποτελέσματα χάρη στην εξαιρετική απόδοση της ομάδας και την ισχυρή πελατοκεντρική προσέγγισή της. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και στην καινοτόμο νοοτροπία των ταλέντων μας, λέει ο Petr Baron, CEO της tbi fs. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή πρόσβασης σε δωρεάν καθημερινή τραπεζική και χρηματοδότηση στους ιδιώτες πελάτες και τους εμπορικούς μας συνεργάτες στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Ως ένας από τους πρωτοπόρους της ψηφιακής τραπεζικής στην περιοχή, το μοντέλο μας στοχεύει να παρουσιάσει μεγαλύτερη επιχειρηματική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια».