*Ιωάννης Καράμπελας, CEO, ΑΔΜΗΕ

Αναμφίβολα, η Ελλάδα, σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, κατάφερε να έχει σημαντικές επιδόσεις, να κινείται σε αναπτυξιακή τροχιά και να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, αποτελώντας την ευχάριστη έκπληξη της ευρωζώνης. Οφείλουμε όμως να είμαστε προσεκτικοί, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα φάση, όπου ο πληθωρισμός, το ασταθές διεθνές περιβάλλον και οι εξελίξεις που θα προκύψουν από τις εκλογικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν σχεδόν στο μισό πλανήτη μπορούν να σταθούν ανασταλτικός παράγοντας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Επομένως, ένας CEO στην Ελλάδα οφείλει να κινηθεί σε εκείνα τα πλαίσια που θα θωρακίσουν την οικονομική οντότητα, δημιουργώντας συνθήκες ανθεκτικότητας και προστασίας από κάθε πιθανό κίνδυνο. Παράλληλα, με δεδομένο το ότι η Ελλάδα καθίσταται πλέον επενδυτικός προορισμός, ο CEO πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες εξωστρέφειας, προκειμένου να προσελκύσει ξένα επενδυτικά κεφάλαια.

Βασικό εργαλείο για να επιτευχθούν τα ανωτέρω είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός στρατηγικού πλάνου κατάλληλα σχεδιασμένου και προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης.

Ποια από τα παραπάνω ζητήματα –ή και ποιο άλλο ενδεχομένως– εκτιμάτε ότι θα έχουν καθοριστική σημασία στο μέλλον;

Σίγουρα, ένα θέμα που θα απασχολεί για καιρό την επιχειρηματική κοινότητα είναι η προσαρμογή κάθε μέρους του παραγωγικού ιστού στην εποχή του AI, καθώς, πλέον, στον καιρό της τεχνητής νοημοσύνης, αναπροσαρμόζονται όλα τα δεδομένα.  Παράλληλα, εξίσου σημαντικό γεγονός είναι και η ανάγκη για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης και συμπεριληπτικής οικονομίας, με απώτερο στόχο να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, να προωθηθούν οι ίσες ευκαιρίες και να προστατευθεί η διαφορετικότητα.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τις τρέχουσες εξελίξεις και πώς επηρεάζουν τον τομέα δραστηριοποίησής σας;

Οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις εκλογικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν εντός του 2024 σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αναταράξεις στο διεθνές στερέωμα. Βασικός στόχος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι να συνεχίσει να στηρίζει με συνέπεια τις δραστηριότητες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, που έχει ως βασική επιδίωξη, μέσω της εφαρμογής του επενδυτικού της πλάνου, την παροχή πράσινης και φθηνής ενέργειας στον Έλληνα καταναλωτή, αλλά και να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αξιοποιώντας καθημερινά κάθε πόρο που έχει στη διάθεσή του, ο Διαχειριστής υλοποιεί, αποτελεσματικά, σημαντικά έργα, που διασφαλίζουν την ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας και επιλύουν ταυτόχρονα το ζήτημα της ενεργειακής απομόνωσης των νησιών. Μέσα από αυτήν τη στρατηγική ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει νέα έργα, που αφορούν τις πράσινες υποδομές, την αναβάθμιση του Συστήματος, την επέκταση των διεθνών διασυνδέσεων και την ενεργειακή θωράκιση της χώρας μας.

Ποιοι θα λέγατε ότι είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους στηρίζεται η στρατηγική σας;

Βασικές επιδιώξεις μας είναι να ανταποδίδουμε στο μέγιστο την εμπιστοσύνη που μας δείχνει η επενδυτική κοινότητα και να κινούμαστε πάντα στα πλαίσια που θέτει το τρίπτυχο Περιβάλλον-Κοινωνία-Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Με βάση τα παραπάνω, η εταιρική στρατηγική μας συνεχώς βελτιώνεται, ώστε να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις διεθνείς πρακτικές και να ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.
Έτσι, οι πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η στρατηγική μας είναι η ενδυνάμωση των επενδυτικών σχέσεων της εταιρείας, η λειτουργική αναβάθμιση των εταιρικών διαδικασιών και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων από τους εργαζομένους μας. Αναπτύσσοντας καθημερινά την παραπάνω στρατηγική, θα ισχυροποιήσουμε τη θέση της εταιρείας στον επιχειρηματικό κόσμο, θα γίνουμε πιο εξωστρεφείς για την προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων και θα βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Aπό το περιοδικό ΧΡΗΜΑ