Η «Marfin Investment Group» ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ακόλουθα:

Α) Ο κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης, μέχρι σήμερα Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ορίσθηκε ως Εκτελεστικό Μέλος αυτού.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Θρουβάλας, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος,

2. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Εκτελεστικό Μέλος,

3. Christophe Vivien, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here