Στο 60,7758% ανέρχεται το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς στο μετοχικό κεφάλαιο της MIG, μετά από την αγορά 1.143.553 μετοχών της MIG από τη Τράπεζα, με τιμή 0,2170 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E., μητρική της Τράπεζας Πειραιώς, γνωστοποιεί, ότι η τελευταία απέκτησε στις 3 Απριλίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.143.553 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €0,2170 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης.

Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1217% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.