Απορρίφθηκε η αίτηση έκτακτου ελέγχου μετόχων μειοψηφίας κατά της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η MIG.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια των από 1.3.2023, 3.3.2023, 7.3.2023 και 14.3.2023 Ανακοινώσεων της σχετικά με την απόρριψη των αιτημάτων έκδοσης προσωρινών διαταγών, η «MIG ανακοινώνει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε και την από 28.2.2023 Αίτηση Έκτακτου Ελέγχου μετόχων μειοψηφίας περιλαμβανομένης εταιρείας συμφερόντων Δέσποινας Ηλιοπούλου, κατά της εταιρείας.»

Αίτημα αυτής ήταν να διαταχθεί ο έλεγχος της Εταιρίας για τις οικονομικές χρήσεις 2020, 2021, 2022 και μέχρι την ημερομηνία της Αίτησης για δήθεν πιθανολογούμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας.