Μόνον ο ΟΤΕ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) για προσφορές στο έργο «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», συνολικού προϋπολογισμού 176,7 εκατ. ευρώ.

Το έργο αυτό που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, στοχεύει στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της ΓΓΠΣΔΔ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα) και της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) προκήρυξε χθες η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 142,5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 176,7 εκατ. ευρώ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 95 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 117,8 εκατ. ευρώ).

Βάσει της προκήρυξης του έργου η ΓΓΠΣΔΔ και η ΗΔΙΚΑ θα έχουν τη συνολική επιχειρησιακή και λειτουργική ευθύνη για τη λειτουργία και τη διαχείριση των Νεφοϋπολογιστικών Υπηρεσιών.

Θα δημιουργηθούν εξειδικευμένες νησίδες με διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών (SLAs) για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων φιλοξενίας συστημάτων και θα διαμορφωθούν οι πολιτικές και οι πρακτικές για την αξιοποίηση υπηρεσιών φιλοξενίας, καλύπτοντας τις υφιστάμενες ανάγκες αυξημένης ασφάλειας, ανεκτικότητας, καθώς και δυνατότητας ανάκαμψης από καταστροφές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here