Ακόμη μία καλή εβδομάδα, για την αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ήταν η τελευταία του Νοεμβρίου, ένας μήνας υψηλών θετικών αποδόσεων και εισροών, που είχαν ως αποτέλεσμα να μειώσουν τις απώλειες του Ενεργητικού, σε σχέση με την έναρξη του έτους, στο ελάχιστο δυνατό.

Πράγματι, η πτώση του Ενεργητικού, στη μέχρι τώρα διάρκεια της χρονιάς, περιορίστηκε στο -1,94%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 10,909 δις €.

Οι απόλυτες ζημιές ανέρχονται σε 216,362 εκατ. €.

Αν και στον ένα μήνα που απέμεινε για το τέλος του 2022, οι απώλειες αυτές (ή μέρος αυτών) είναι ικανές να καλυφθούν, εμείς θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι αν διατηρηθούν τα σημερινά μεγέθη.

Τούτο διότι, ολοκληρώνουμε ένα έτος με πληθώρα αρνητικών γεγονότων, οπότε μία υποχώρηση Ενεργητικού σε εύρος -2,5% με – 1,5% θα είναι

α) υπέρ του δέοντος ικανοποιητική  – μην λησμονούμε ότι, σχεδόν, προ 2μήνου είχαμε πτώση που άγγιζε το 10%

β) θα τεθούν ακόμη πιο “γερές και στέρεες” βάσεις για το μέλλον.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ ο ρυθμός μεριδίων είναι ανεπαίσθητα αρνητικός -0,73%, έχουμε “έκρηξη” εισροών, της τάξεως των 507,546 εκατ. € (εκ των οποίων τα 267,190 εκατ. € πραγματοποιήθηκαν εντός του Νοεμβρίου).

Υπενθυμίζουμε ότι στην έναρξη του 2022 μιλούσαμε για πιθανές εισροές που θα άγγιζαν το ένα δις € (ως συνέχεια της “εκπληκτικής” χρονιάς που ήταν το 2021, από πλευράς θετικής αξίας συναλλαγών).

Δηλώνουμε, επίσης, πολύ ικανοποιημένοι με αυτό τον όγκο εισροών, καθώς σε ενδιάμεσα διαστήματα του έτους βρεθήκαμε να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί για τυχόν μεγάλο όγκο εκροών.

  • Όμως, θα το ξαναπούμε για ακόμη μία φορά: φέτος η επενδυτική συμπεριφορά των μεριδιούχων, δεν λειτούργησε μόνον σε υψηλό βαθμό ψυχραιμίας, αλλά, ήταν γενικότερα αξιομνημόνευτη.

Τα παραπάνω μεγέθη, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, είναι πιο βελτιωμένα, καθώς δεν συμπεριλαμβάνουν τις ανοδικές τιμές τόσο των μετοχικών, όσο και των ομολογιακών κατηγοριών των Α/Κ, που επέφεραν οι “πολυπόθητες” δηλώσεις του προέδρου της FED Τζερόμ Πάουελ “για την δυνατότητα μετριασμού του ρυθμού αυξήσεων στα Αμερικάνικα επιτόκια, ακόμη και από τον Δεκέμβριο”.

Ίσως τελικά, οι ανακοινώσεις του ετήσιου πληθωρισμού στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε 7,7% και σε 10% για την Ευρωζώνη, να μας δείχνουν ότι το μέγεθος αυτού του μακροοικονομικού προβλήματος να έχει, πλέον, κορυφωθεί. Θα δούμε…

Η συμβολή της εβδομάδας που διανύσαμε, ήταν αύξηση Ενεργητικού κατά 0,67%, με παράλληλη αύξηση μεριδίων 0,12%, που αντιστοιχούν σε μεγάλο μέγεθος εισροών, αξίας 35,870 εκατ. €. Σε συνδυασμό με τη θετική 0,18% μέση απόδοση της αγοράς των Α/Κ, η κεφαλαιοποίηση ενισχύθηκε περί των 72,128 εκατ. €.

Από τις 18 κατηγορίες των Α/Κ, οι 12 επέτυχαν κέρδη και οι 6 ζημιές. Σε μέση άνοδο καθαρών τιμών ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 2,39%, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 1,49% και τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 1,41%. Στον αντίποδα, την μεγαλύτερη αρνητική απόδοση υπέστησαν τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με -2,10%, τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με -0,86% και τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με -0,59%.

Από απόψεως εισροών, τα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου είχαν την “τιμητική τους” με 16,470 εκατ. €. Ακολούθησαν τα Funds of Funds Μικτά και τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 10,029 και 8,486 εκατ. €, αντιστοίχως. Αντιθέτως, εκροές 3,111 εκατ. € στα Μικτά Α/Κ και 2,487 εκατ. € στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας.

H αγορά των Α/Κ την περίοδο: 22/11/2022 – 29/11/2022                                                   

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 22-11-22 22-11-22 22-11-22
Κατηγορία(ες)   29-11-22 29-11-22 29-11-22 29-11-22 29-11-22
Funds of Funds Μετοχικά 40 705.075.433 155.456.710 -0,21% 0,09% -0,08%
Funds of Funds Μικτά 39 1.789.496.915 443.035.700 0,51% 0,26% -0,19%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 72.313.995 6.377.106 0,09% 0,01% 0,08%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 388.052.390 60.750.585 0,66% 1,52% 0,01%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 28.978.060 1.846.782 -2,10% 0,01% -2,10%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 186.075.176 29.729.771 -0,86% -0,35% -0,59%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.307.033 894.978 3,02% 0,00% 2,39%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 20.197.480 906.928 1,41% 0,00% 1,41%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 27.157.230 3.590.385 -0,99% 0,12% -0,86%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.304.917.793 468.710.586 1,31% -0,28% 1,49%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 65.456.794 15.577.166 0,23% -0,08% 0,44%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 52 2.753.205.066 311.291.614 0,30% -0,10% 0,40%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 52 715.252.800 148.925.813 -0,85% -0,49% 0,03%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 48 1.890.660.409 300.289.270 1,42% 0,56% 0,50%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 423.699.831 121.400.707 0,39% -0,01% -0,13%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 4 76.943.244 21.805.162 0,72% 0,23% 0,22%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 256.067.183 189.763.498 -0,13% -0,16% 0,03%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 14 202.383.253 20.805.067 8,95% 8,60% 0,12%
ΣΥΝΟΛΑ 354 10.909.240.083 2.301.157.830 0,67% 0,12%  

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here