Η τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Trust-Aνδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ αποφάσισε μεταξύ άλλων τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 802.272 ευρώ, ήτοι 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 23.05.2022, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει την 30.05.2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος.

Επίσης, νέος Διευθύνων Σύμβουλος ανέλαβε ο Βασίλειος Κλέτσας μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Τζινιέρη.

Οι κυριότερες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

1. Διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €802.272, ήτοι €0,50 ανά μετοχή, από τα αποτελέσματα της χρήσης του έτους 2021 (η μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 7,09% σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος της 27/04/2022), συμπεριλαμβανομένου ποσού €401.136 ευρώ, ήτοι €0,25 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε προσωρινό μέρισμα της χρήσης του έτους 2021 και έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους με τις από 29.07.2021 και 03.11.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 23.05.2022, ενώ η καταβολή θα ξεκινήσει την 30.05.2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος.

2. Έγκριση λήξης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο είχε αποφασισθεί με την από 22.06.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φαίδων Ταμβακάκης ευχαρίστησε τον απερχόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Τζινιέρη για τη σημαντική συμβολή του στην εξαιρετική πορεία της Εταιρείας από την έναρξή της και καλωσόρισε τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Κλέτσα με την πεποίθηση ότι οι επιτυχίες θα συνεχιστούν υπό τη διοίκησή του.

Αμέσως μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο κ. Βασίλειος Κλέτσας δήλωσε:

«Αισθάνομαι τιμή που αναλαμβάνω τη διεύθυνση της μοναδικής πλέον εταιρίας χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα και δεσμεύομαι ότι θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια ώστε η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. να συνεχίσει να προσφέρει μελλοντικά στους μετόχους της κορυφαίες επιδόσεις. Τα επιτεύγματα μέχρι σήμερα είναι σημαντικά, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Από τις 24/10/2011 (αλλαγή της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας) έως τις 31/03/2022, το χαρτοφυλάκιο έχει προσφέρει απόδοση 191,20%, ενώ ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Χ.Α. είχε απόδοση 46,08%. Στην τρέχουσα συγκυρία, το διεθνές και το εγχώριο περιβάλλον χαρακτηρίζονται από πλήθος αβεβαιοτήτων. Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. έχει αποδείξει στη μακρόχρονη πορεία της ότι καταφέρνει να ανταπεξέρχεται με επιτυχία στις δύσκολες περιόδους και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που συνήθως οι κρίσεις γεννούν».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here