«Στο κλείσιμο του χρηματιστηριακού τριμήνου, και με τον Γενικό Δείκτη και τον τραπεζικό κλαδικό σε πολυετή υψηλά, υπενθυμίζουμε τη ρήση “the trend is your friend”, με τον ευσεβή πόθο των επενδυτών του ΧΑ να παραμένει στις 1.500 μονάδες», όπως εκτιμά ο Πέτρος Στεριώτης, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών (IFTA) και της βρετανικής Society of Technical Analysts.

Δυνατά «χαρτιά», που υποστηρίζουν τις αγοραίες αποτιμήσεις του ελληνικού χρηματιστηρίου, μεταξύ άλλων, είναι:

1) Σε επίπεδο top-down, η προεξόφληση για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

2) Οι επιμέρους ανακοινώσεις κερδοφορίας για τη χρήση του 2023, που παραπέμπουν σε μια ιστορικά επιτυχημένη χρονιά, ενώ η εν δυνάμει βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων θα βελτιώσει περαιτέρω το προφίλ κινδύνου των ελληνικών μετοχών.

3) Η, από την οπτική του επιτοκιακού ρίσκου, ευνοϊκή συγκυρία για την έκδοση και την αποπληρωμή κρατικού και εταιρικού ομολογιακού χρέους.

4) Η έντονη αποφασιστικότητα επιλεγμένων ελληνικών εισηγμένων για την ολοκλήρωση εταιρικών πράξεων, εν μέσω του τρέχοντος ευνοϊκού timing.

5) Η διαφαινόμενη επιστροφή του εγχώριου τραπεζικού συστήματος στην κανονικότητα.

Με δεδομένη την αλληλοσύνδεση των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών, οι συναλλασσόμενοι του ΧΑ απεύχονται την επαλήθευση των “bearish” σημάτων, που δίνονται από κάποιους «παραφουσκωμένους» συντελεστές αποτίμησης των αμερικανικών δεικτών S&P 500 και Nasdaq, όπως σημειώνει ο κ. Στεριώτης.

Στο μεταξύ, είχαμε και τις πρώτες ανακοινώσεις για τα μερίσματα των συστημικών τραπεζών:

Η Eurobank, με καθαρά κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους ύψους 1,14 δισ. ευρώ, αναμένεται να προχωρήσει στη διανομή για το 2023 περίπου 300 εκατ. ευρώ ή 25% των κερδών. Το μέρισμα της Eurobank αναμένεται να διαμορφωθεί πέριξ του 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

Η Εθνική Τράπεζα, με καθαρά κέρδη μετά από φόρους 1,106 εκατ., θα προχωρήσει στη διανομή ποσού επίσης κοντά στα 300 εκατ. ευρώ (περί το 25% των κερδών). Το μέρισμα της ΕΤΕ αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Η Alpha Bank, με καθαρά κέρδη μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους ύψους 611,3 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει στη διανομή του 20%, δηλαδή περίπου 120 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα της Alpha Bank αναμένεται να διαμορφωθεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς, με καθαρά κέρδη μετά από φόρους 788 εκατ. το 2023, θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος που αντιστοιχεί στο 10% των κερδών, δηλαδή περίπου 80 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να διαμορφωθεί σε 0,064 ευρώ ανά μετοχή.

Συνολικά, οι 4 συστημικές τράπεζες θα διανείμουν στους μετόχους τους για τη χρήση του 2023 μέρισμα άνω των 800 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά βέβαια υπόκεινται στην έγκριση της ΕΚΤ, με τις σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται τον προσεχή Ιούνιο.