Η HELLASCERT ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί την Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Οργανισμών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024 και ISO 17065. Σκοπός της ένωσης είναι η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Ασφάλεια», «Επιθεώρηση», «Πιστοποίηση», η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία, η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, καθώς και η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Οργανισμών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης.

Ποιος είναι ο Ιωάννης Καλλιάς

Με μακρά επιτυχημένη διαδρομή στον κλάδο της Πιστοποίησης, ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, αποτελεί ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη του κλάδου, με σημαντικούς σταθμούς στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Από το 2000 μέχρι και το 2010 που ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, υπηρέτησε τον κλάδο μέσα από θέσεις ευθύνης στον Οργανισμό της TÜV AUSTRIA Hellas, ενώ από το Μάρτιο 2020 έχει αναλάβει και καθήκοντα στο TÜV AUSTRIA Group ως ένας από τους 4 global executive business directors έχοντας υπό την ευθύνη του τις δραστηριότητες της Πιστοποίησης, της Εκπαίδευσης και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ως επιχειρηματική δραστηριότητα) για το σύνολο του Group καθώς παράλληλα, είναι και εκτελεστικό μέλος του Executive Committee του TÜV AUSTRIA Group.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here