Υπό… παρακολούθηση θέτει η κυβέρνηση τους οφειλέτες σε Δημόσιο και τράπεζες, επιτρέποντας στους πιστωτές να έχουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη συμπεριφορά των υπόχρεων, προσαρμόζοντας ανάλογα και την πολιτική τους. 

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται η σύσταση δύο κέντρων – της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων – που θα λειτουργούν στα πρότυπα του Τειρεσία. 

«Με την ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Ικανότητας αντιμετωπίζονται δύο στρατηγικής σημασίας θέματα της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς που συνδέονται με την ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις», τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση. Το πρώτο θέμα αφορά στην ελλιπή διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά με την πιστοληπτική συμπεριφορά φυσικών και νομικών προσώπων από φορείς του δημοσίου τομέα. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με την προσέγγιση, πριν από την κρίση, στην αξιολόγηση πιστοληπτικής συμπεριφοράς των ενδιαφερομένων και πριν την παροχή της πίστωσης.

Αναφορικά με το Κεντρικό Μητρώο, η κυβέρνηση σχολιάζει πως η ύπαρξη ασυμμετριών πληροφόρησης μεταξύ δυνητικών δανειστών και δανειοληπτών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. «Η ασύμμετρη πληροφόρηση προκαλεί δυσκολίες στη διάκριση μεταξύ διαφόρων τύπων δυνητικών δανειοληπτών.

Αυτό έχει ως…

Περισσότερα στο…

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here