Σε ανοδική τροχιά παραμένει η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, παρουσιάζοντας υψηλή παραγωγική ανάπτυξη σε όλα τα βασικά μεγέθη της.

Ειδικότερα ο κλάδος Ζωής αποτέλεσε “αιχμή του δόρατος” στην εν λόγω αύξηση, ενώ ικανοποιητική ήταν και η άνοδος στις Γενικές Ασφαλίσεις. Με θετικό πρόσημο και ο Κλάδος Αυτοκινήτου.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο της στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, εκτιμώντας ότι κατέχει πλέον το 5,9%. Επίσης, καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης ασφαλίστρων ύψους 4% μέσα στο 9μηνο του 2021.

Πιο αναλυτικά:

-Τα Εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά 4,0% και ανήλθαν σε 165,1 εκ. ευρώ έναντι 158,8 εκ. ευρώ την 30/09/2020. Στην αύξηση έχει συνεισφέρει ο κλάδος Ζωής κατά 7,9%, ο κλάδος Αυτοκινήτων κατά 0,6% και οι Λοιποί Γενικοί κλάδοι κατά 5,5%.

-Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 14,0 εκ. ευρώ, βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου κατά 133% και δημιουργώντας βάσιμες προσδοκίες για πολύ καλύτερα αποτελέσματα την 31.12.2021.

-Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας συνέχισε να είναι τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και ανήλθε σε 426,7 εκ. ευρώ, έναντι 412,5 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%.

-Τα Μαθηματικά Αποθέματα & Τεχνικές Προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 335,6 εκ. ευρώ, έναντι 312,9 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 7,3%.

-Τα ανωτέρω μεγέθη οδήγησαν την Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) στην εξαιρετική επίδοση του 13,5%.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεχίζει τις σημαντικές πρωτοβουλίες τόσο σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης – πραγματοποιώντας 36 δράσεις το 9μηνο του 2021 – όσο και στις ευρύτερες προσπάθειες με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα εντάχθηκε στο νέο «πράσινο» δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here