Έντονη κινητικότητα επικρατεί στο οικονομικό επιτελείο και τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών εξαιτίας της απειλής για μια νέα γενιά κόκκινων δανείων από τα νοικοκυριά που βαρύνονται με στεγαστικά δάνεια.

Έχουν ήδη κατατεθεί γραπτές εισηγήσεις για ενδεχόμενη ένταξη των δανειοληπτών στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που ήδη στηρίζονται με στοχευμένα μέτρα κατά της ακρίβειας, με αύξηση του ποσού του επιδόματος στέγασης ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα δημιουργηθούν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ανώτατο μηνιαίο ποσό θα διαμορφωθεί στα 250 ευρώ από 210 ευρώ που είναι σήμερα και το κατώτατο στα 100 ευρώ από 70 ευρώ που είναι σήμερα, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

  • «Ενδέχεται να έχουμε μια αύξηση του επιδόματος στέγασης της τάξης του 20% ή εως και 40% προκειμένου οι ευάλωτοι οφειλέτες να αποφύγουν μέτρα όπως  κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις»

Ο προϋπολογισμός του καταβαλλόμενου επιδόματος στέγασης ανέρχεται συνολικά σε 410 εκατ. ευρώ και υποστηρίζει περίπου 290.000 νοικοκυριά κάθε μήνα που είτε πληρώνουν ενοίκιο, είτε δόση δανείου πρώτης κατοικίας και το εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 21.000 ευρώ.

  • Σε αυτά τα ευάλωτα νοικοκυριά αναμένεται να ενταχθούν κι εκείνοι που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια που έχουν λάβει για την αγορά της κατοικίας τους, η οποία θα οδηγηθεί στον υπό σύσταση Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Πρόκειται για την 1η κατοικία δανειοληπτών που θα έχουν δηλώσει πτώχευση και βάσει νόμου, θα μπορούν να την μισθώνουν για έως και 12 έτη.

Η κυβέρνηση θα στηρίξει τα συγκεκριμένα νοικοκυριά, καταβάλλοντας μέρος του δανείου που θα πληρώνουν, εντάσσοντας τα στους δικαιούχους του επιδόματος στέγασης. Μ’ αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν οι πλειστηριασμοί και κατ’ επέκταση οι εξώσεις.

Ο Φορέας, κατά τη διάρκεια της 12ετούς μίσθωσης και μέχρι τη λήξη αυτής, υποχρεούται να επαναπωλήσει την κατοικία στον πολίτη, εφόσον αυτός ανακάμψει οικονομικά και εφόσον είναι συνεπής ως προς την καταβολή του μισθώματος.

 

Το καταβαλλόμενο επίδομα στέγασης υπολογίζεται ως εξής:

-Για τον δικαιούχο: 70 ευρώ το μήνα

-Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα

-Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

-Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Όταν το επίδομα ενοικίου ξεπερνά το ποσό του ενοικίου, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στο αντίστοιχο ποσό.

 

Δικαιούχοι και κριτήρια

 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα κριτήρια για το επίδομα ενοικίου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: εισοδηματικά περιουσιακά και διαμονής.

Α) Τα εισοδηματικά κριτήρια:

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Στο εισοδηματικό όριο για την επιδότηση ενοικίου δεν προσμετρώνται τα ποσά του Επιδόματος Παιδιού, τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα και το επίδομα αναδοχής.

Επίσης το Επίδομα Ενοικίου είναι αφορολόγητο, δεν θεωρείται εισόδημα, δεν κατάσχεται και δεν υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Eλάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Παιδιού.

Β) Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού για την λήψη του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

Τα όρια καταθέσεων για κάθε τύπου νοικοκυριού δεν μπορούν να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Γ) Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχος του επιδόματος ενοικίου πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την υποβολή της αίτησης, όπως αποδεικνύεται από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή από κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό και με την προϋπόθεση ότι οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος να έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή τους.

Οι πολίτες τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των ομογενών και πολιτών κρατών μελών ΕΕ, πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 12 έτη πριν την υποβολή της αίτησης. Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here