Στη γνωστοποίηση ότι στις 21 Ιανουαρίου το ποσοστό της Amber Capital Management στην «Ελλάκτωρ» ξεπέρασε το 5% του μετοχικού της κεφαλαίου προχώρησε η δεύτερη, με ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρεται, «η Amber Capital Management LP, η οποία είναι ο τελικός ελέγχων μέτοχος της Amber Capital UK LLP, που είναι διαχειριστής επενδύσεων της Amber Global Opportunities Limited, μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως ακολούθως:

Ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής της ανήλθε του ορίου 5%: 21.01.2019.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή: έμμεση
συμμετοχή 5,57% (ήτοι 9.867.795 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 5,57 (ήτοι 9.867.795 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Η Amber Capital UK LLP είναι διαχειριστής επενδύσεων της Amber Global Opportunities Limited (μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ), η οποία είναι εξ ολοκλήρου θυγατρική (Ιρλανδική) της Amber Global Opportunities Fund, η οποία είναι ένα επιμέρους Fund της Amber Capital Investment Management ICAV. Η Amber Capital UK Holdings Ltd είναι ο ελέγχων (πλειοψηφών) μέτοχος της Amber Capital UK LLP. Η Amber Capital Management LP είναι ο ελέγχων (πλειοψηφών) μέτοχος της Amber Capital UK Holding ltd, ενώ ο κ. Joseph Oughourlian είναι o ελέγχων (πλειοψηφών) μέτοχος της Amber Capital Management LP», καταλήγει η Ελλάκτωρ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here