Ο Όμιλος BFF Banking Group ανακοίνωσε τα πρώτα ενοποιημένα αποτελέσματα εννεαμήνου σε συνέχεια της συγχώνευσης με την DEPObank.

Τα καθαρά προσαρμοσμένα έσοδα ήταν της τάξεως των € 79,4  εκατ., με σημαντική ανάπτυξη της δραστηριότητας στην Ελλάδα και όγκο νέων εργασιών αυξημένο κατά 43%  

 Τα κυριότερα στοιχεία:

 • Η λογιστική και φορολογική ενοποίηση με την DEPObank είναι σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2021. 

 

 • Τα καθαρά προσαρμοσμένα έσοδα ανήλθαν σε € 79,4 εκατ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 

 • Καθαρά έσοδα ύψους € 240 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας από μη επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα που απορρέει από την εξαγορά της DEPObank. 

 

 • Factoring & Δάνεια: θετική απόδοση του χαρτοφυλακίου δανεισμού σε Πορτογαλία, Ελλάδα και στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (ωστόσο Ιταλία και Ισπανία συνεχίζουν να επηρεάζονται λόγω ρευστότητας) και θετικοί ρυθμοί εισπράξεων των τόκων καθυστερημένης αποπληρωμής. Σταθερός όγκος αποαναγνωρισμένων τόκων καθυστερημένης αποπληρωμής της τάξεως των € 424 εκατ. που αποτελεί πηγή μελλοντικής κερδοφορίας. 

 

 • Θετική απόδοση των υπηρεσιών κινητών αξιών και πληρωμών  

 

 • Ισχυρή κεφαλαιακή θέση (ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 18,5% και ο συνολικός Κεφαλαιακός Δείκτης ανέρχεται σε 22,9%) με ποσό της τάξεως των €176 εκατ. ευρώ να υπερβαίνει το στόχο του 15%. Δείκτης CET1 στο 22,1% συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών του εννεαμήνου. 

 

 • Υπολειπόμενα συσσωρευμένα μερίσματα του 2019 και του 2020, ύψους € 165 εκατ. διανεμήθηκαν τον Οκτώβριο του 2021. 

 

 • Μηδενικό κόστος ρίσκου και δείκτης ΜΕΔ/Σύνολο δανείων, εξαιρουμένων των ιταλικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στο 0,2%. 

 

 • Σημαντική αύξηση νέων εργασιών στην Ελλάδα της τάξεως του 43% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 

 • Η συνεισφορά της ελληνικής δραστηριότητας factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής στον όγκο νέων εργασιών του Ομίλου ανέρχεται σε € 66 εκατ.

 

 • Σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου δανεισμού στην Ελλάδα σε € 77 εκ. με άνοδο της τάξεως του 39% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here