Η ALPHA TRUST ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 17.06.2020, αποφάσισε:

Τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους συνολικού ποσού ευρώ 506.295,36 το οποίο αντιστοιχεί σε 0,17 ευρώ ανά μετοχή.

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά το ποσό των € 19.557,48 που αντιστοιχεί στις 115.044 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται στα € 525.852,84 ή € 0,176566862 ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό € 0,1677385189 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 25.06.2020. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2019 είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 26.06.2020 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 02.07.2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here