Σε αλλαγή του καταστατικού της, ώστε να μπορεί να αγοράσει τα ομολογιακά δάνειά της, πετυχαίνοντας εν συνεχεία, καλύτερους όρους διαπραγμάτευσης προχώρησε η Αφοί Σαρακάκη, από τις ισχυρότερες στον κλάδο του αυτοκινήτου.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 3 Μαΐου 2023 αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού περί των σκοπών της εταιρείας, προσθέτοντας αυτόν της “απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις”.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Όμιλος έχει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τις τράπεζες, δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στην έκθεση του ορκωτού,

  • «η εταιρεία και θυγατρικές της, λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων ομολογιακών δανείων, τόσο σε προηγούμενες χρήσεις όσο και στην τρέχουσα, δεν βρίσκονται σε συμμόρφωση με τους όρους των δανείων αυτών, με αποτέλεσμα το σύνολο των δανείων να καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό».

Βεβαίως για την εξασφάλιση των δανείων αυτών, που στις 31/12/2021 ανέρχονταν σε 179.842.808 ευρώ, έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ύψους 222,12 εκατ. ευρώ επί ακινήτων του Ομίλου, ο οποίος ως γνωστόν, διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία με 37 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα.

Από το «στρατηγείο», άνω των 50 στρεμμάτων, της λεωφόρου Αθηνών, μέχρι σπίτια στο Ψυχικό και άλλες περιοχές, εκτάσεις στη Θεσσαλονίκη, την Κόρινθο, την Πάτρα και την Κέρκυρα.

Προ ετών η Eurobank μεταβίβασε το δικό της «κομμάτι» των ομολογιακών, ονομαστικής αξίας 70 εκατ. στον Νορβηγικό όμιλο B2Holding που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως διαχειριστής «κόκκινων» δανείων μέσω της B2Kapital.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις (για τη χρήση 2021) «ομολογιούχοι δανειστές την 31.12.2021 είναι οι επενδυτικές εταιρίες Sohanalo Ltd, Galaxy IV Funding Designated Activity Company και η Piraeus S.N.F Designated Company», καθώς και ότι

  • «ο Όμιλος είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης των όρων των ομολογιακών δανείων στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του δανεισμού των εταιρειών του».  

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here