Αυξήστε τις αποδοχές, μειώνοντας τις εισφορές

0

του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

H αύξηση του κατώτατου μισθού που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση δεν πρόκειται να βελτιώσει ουσιαστικά τα εισοδήματα των εργαζομένων. Με το σημερινό φορολογικό και εισφοροδοτικό καθεστώς μια αύξηση του κατώτατου μισθού της τάξης των 25 Ευρώ δεν θα αφήσει περισσότερα από 7-8 Ευρώ σε κάθε εργαζόμενο.

Ο ΣΕΒ αξιοποίησε τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ του Υπουργείου Εργασίας όπως τα επεξεργάστηκε η Τράπεζα της Ελλάδος και καταθέτει τη δική του πρόταση στη διαβούλευση για τον κατώτατο μισθό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον τομέα του Εμπορίου και της Εστίασης εισπράττει σήμερα αμοιβές πολύ κοντά στο κατώτατο ημερομίσθιο. Ο ένας στους τέσσερις απασχολούμενους το 2017, στην Ελλάδα, αμειβόταν με ποσό όχι μεγαλύτερο των 500 ευρώ, με τον κύριο όγκο να απασχολείται σε μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις.

  • Αυτό σημαίνει ότι μια οριζόντια αύξηση του κατώτατου μισθού θα οδηγήσει τις μικρές επιχειρήσεις στην “εύκολη υποκατάσταση της πλήρους απασχόλησης με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση ή και ημιδηλωμένη απασχόληση”.

Υψηλότερες αμοιβές στην Ελλάδα εισπράττουν οι εργαζόμενοι του Δημοσίου τομέα αλλά και στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικής καινοτομίας.

  • Οι μικρές επιχειρήσεις στην μικρή ελληνική οικονομία δεν μπορούν να προσφέρουν υψηλούς μισθούς.
  • Επομένως ο ασφαλέστερος δρόμος για την αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων είναι η προσέλκυση επενδύσεων από μεγάλες και οργανωμένες επιχειρηματικές μονάδες.

Οι κλάδοι που βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις απασχόλησης με κατώτατο και υποκατώτατο μισθό (εστίαση με 25,5% των απασχολούμενων με κατώτατο και υποκατώτατο μισθό, χονδρικό και λιανικό εμπόριο 22,71%) είναι οι κλάδοι που εμφανίζονται και στην πρώτη δεκάδα των κλάδων με την μεγαλύτερη μεταβολή της συνολικής απασχόλησης και αντιπροσωπεύουν το 52% (89 χιλιάδες περίπου) των νέων θέσεων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό την περίοδο 2014-2017 (171 χιλ. νέες θέσεις εργασίας).

Συνολικά, το 77,14% των εργαζόμενων με κατώτατο και υποκατώτατο μισθό απασχολούνται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Στις μεσαίες επιχειρήσεις ο λόγος αυτός γίνεται 1 στους 2 και στις μεγάλες επιχειρήσεις 1 στους 10 εργαζόμενους.

Παρατηρείται τάση μείωσης τόσο του μέσου (982,4 Ευρώ το 2017 αντί 1.011,2 Ευρώ το 2014) όσο και του διάμεσου μισθού (812,4 Ευρώ το 2017 αντί 854,7 Ευρώ 2014) για την περίοδο 2014-2017. Δηλαδή η ψαλίδα μεταξύ κατώτατου και διάμεσου μισθού μειώνεται (κατώτατος ως ποσοστό 72% του διάμεσου) γεγονός που φέρνει πιο κοντά το μέσο εργαζόμενο στο επίπεδο του κατώτατου μισθού, που σημαίνει ότι μεταβολές στον κατώτατο μισθό επηρεάζουν άμεσα μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.

  • Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται δεν ταυτίζεται με έναν μοναδικό απασχολούμενο, καθώς ενδεικτικά ένας εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει σε 2 ή και 3 θέσεις μερικής απασχόλησης.

Έτσι διατηρείται χαμηλός ο εθνικός δείκτης απασχόλησης (55% έναντι 69% στην Ε.Ε., Δεύτερο τρίμηνο 2018). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρά την αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας συνολικά ο αριθμός των εργαζόμενων σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ παραμένει κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα .

“Έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψιν τον τελευταίο χρόνο ότι, εν μέσω διεθνών τεχνολογικών και παραγωγικών ανακατατάξεων, ο σημαντικότερος κίνδυνος για την Ελλάδα είναι ο εγκλωβισμός και η καθήλωση της οικονομίας στις χώρες περιορισμένης παραγωγικής βάσης, χαμηλής προστιθέμενης αξίας, χαμηλών ειδικοτήτων και χαμηλών μισθών. Έναντι αυτού του κινδύνου έχουμε υπογραμμίσει επίσης την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στους κλάδους των διεθνώς εμπορευσίμων αγαθών και υπηρεσιών και ειδικότερα στην μεταποίηση και τις υπηρεσίες τεχνολογίας ώστε να αποκτήσει νόημα η αδήριτη ανάγκη για τον παραγωγικό μετασχηματισμό.

Τα στοιχεία που αναλύονται στην παρούσα Ειδική Έκθεση επιβεβαιώνουν ότι την περίοδο 2014-2017 η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει τα συμπτώματα αυτής της καθήλωσης καθώς η πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας που έχει δημιουργηθεί εντοπίζεται σε χαμηλά αμειβόμενη απασχόληση στο εμπόριο και την εστίαση.” καταλήγει το εβδομαδιαίο Δελτίο του ΣΕΒ …

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here