• «Με βασική προτεραιότητα την απρόσκοπτη υλοποίηση των μεγάλων ενεργειακών έργων, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε την δυναμική του πορεία και το 2021, καταγράφοντας άλλη μια χρονιά υψηλών επενδύσεων οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 412,7 εκατ. ευρώ.
  • Επίσης, παρουσίασε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις λειτουργικές του επιδόσεις, ενώ εμφάνισε μείωση στην καθαρή κερδοφορία, κυρίως ως αποτέλεσμα της καθυστερημένης αναπροσαρμογής των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, των έκτακτων δαπανών για την διαχείριση του COVID 19 αλλά και τις υψηλότερες αποσβέσεις»

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκαν, το 2021, σε 286 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση -0,5% έναντι 287,4 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στα 190,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά +9,6% σε ετήσια βάση, έναντι 210,6 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση του 2021 διαμορφώθηκαν στα 69,4 εκατ. ευρώ, έναντι 84,9 εκατ. το 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ, θα προτείνει στους μετόχους του τη διανομή μερίσματος, ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2021, που αντιστοιχεί στο ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here