Την εκλογή πέντε μελών στο διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Viohalco που πραγματοποιήθηκε την 29η Νοεμβρίου 2018.

Αναλυτικότερα, κατόπιν ενημέρωσης αναφορικά με την παραίτηση του κ. Rudolf Wiedenmann και του κόμη Vincent de Launoit από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Νοεμβρίου 2018 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Την εκλογή πέντε μελών στο διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Viohalco που πραγματοποιήθηκε την 29η Νοεμβρίου 2018.

Αναλυτικότερα, κατόπιν ενημέρωσης αναφορικά με την παραίτηση του κ. Rudolf Wiedenmann και του κόμη Vincent de Launoit από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Νοεμβρίου 2018 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

-Εκλογή της κας. Marion Jenny Steiner Stassinopoulos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 177.320.304 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 147.211.137 (83,02% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 1.398.279 (0,79% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.710.888 (16,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Εκλογή της κας. Margaret Zakos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία
της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 177.320.304 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 147.211.137 (83,02% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 1.398.279 (0,79% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.710.888 (16,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

-Εκλογή της κας. Kay Marie Breeden ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019. Η κα. Breeden πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 177.320.304 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.609.416 (83,81% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0% (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.710.888 (16,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Eκλογή της κας. Καλλιόπης Τσολίνα ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019. Η κα. Τσολίνα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 177.320.304 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.609.416 (83,81% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0% (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.710.888 (16,19% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

-Eκλογή της κας. Astrid de Launoit ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής
γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019. Η κα. de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 177.320.304 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.609.416 (83,81% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0% (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.710.888 (16,19% % των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Έγκριση των αμοιβών των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 177.320.304 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 148.609.416 (83,81% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0% (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 28.710.888 (16,19% % των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 177.320.304 μετοχές (δηλαδή 68,41% του συνολικού αριθμού των 259.189.761 μετοχών της εταιρίας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του καταστατικού της εταιρίας περί απαρτίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here