Το πρόβλημα των κόκκινων δάνειων είναι από τα πιο δύσκολα, και η επίλυσή του είναι γρίφος με πολλούς εμπλεκομένους.

Η μεταφορά των προβληματικών χαρτοφυλακίων από τις τράπεζες σε Funds , επενδυτές και εταιρίες διαχείρισης δεν λύνει αυτόματα και το πρόβλημα. Απλά τα δάνεια αλλάζουν ιδιοκτήτη, και οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα να εξυγιάνουν τον ισολογισμό τους.

Τι συμβαίνει όμως με αυτόν που πραγματικά έχει πρόβλημα, τον δανειολήπτη;

Υπάρχουν εργαλεία να τον βοηθήσουν να  βρει μια λύση στο πρόβλημα που τον βασανίζει ;

« Το στεγαστικό δάνειο είναι ίσως η πιο σοβαρή οικονομική απόφαση που θα πάρει μια οικογένεια στην διάρκεια της ζωής της. Εκτός από το ύψος του ποσού, είναι και το θέμα της χρονικής διάρκειας αυτής της δέσμευσης. Δέσμευση τόσο σοβαρής που η μη τήρηση της, μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ζωή του δανειολήπτη και κατά συνέπεια ολόκληρης της οικογένειας του, αναφέρει  ο Άρης Αρβανιτάκης, Διευθύνων σύμβουλος της UCI Hellas LMS μιας από τις 17 εταιρίες που έχουν αδειοδοτηθεί.

Στην UCI Hellas LMS πιστεύουμε ότι για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση στο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες, είναι αναγκαίο να ξαναχτιστεί μια «σχέση εμπιστοσύνης» με αυτούς, όπως τονίζει.

Μια σχέση εμπιστοσύνης που ξεκινά από την παραδοχή ότι πρέπει να βρεθεί μια μακροχρόνια έντιμη λύση, που να είναι αποδεκτή από όλα τα μέρη, και να την τηρήσουμε όταν δεσμευτούμε σε αυτή.

Η δουλειά ξεκινά αρχικά από την ειλικρινή συζήτηση με τον οφειλέτη, και την κατανόηση των αιτιών  του προβλήματος. Στην συνέχεια μια ανάλυση της τωρινής οικονομικής του κατάστασης είναι απαραίτητη ώστε να καταλήξουμε στο αν υπάρχει τρόπος να καλύψει τις δανειακές του υποχρεώσεις με ρύθμιση και ποιος είναι αυτός.

Αν το πρόβλημα είναι μόνιμο και ανυπέρβλητο, τότε προτείνουμε οριστικές λύσεις όπως η πώληση του ακίνητου σε ένα νέο ιδιοκτήτη και ρύθμιση του υπολοίπου της οφειλής, μετά από εξέταση ανά περίπτωση.

Σκοπός μας, δεν είναι να προχωρήσουμε σε δικαστικές ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης που αποτέλεσμα έχουν τα επιπλέον έξοδα , την ψυχολογική ταλαιπωρία και την μη εξεύρεση λύσης με τον δανειολήπτη. Επιδίωξη μας είναι μαζί να βρούμε την λύση.

Σε περιπτώσεις σαν την παραπάνω, η UCI αναλαμβάνει επικουρικά να βοηθήσει τον δανειολήπτη σε εξεύρεση νέας κατοικίας, και μετακόμιση .

Σε ερώτηση για το μέλλον του κλάδου των εταιριών διαχείρισης, ο κος Αρβανιτάκης σημειώνει.

Ήδη είμαστε 17 και σύντομα αναμένουμε να ξεπεράσουμε τους 20. Πιστεύω ότι ο κλάδος θα οδηγηθεί σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και εξειδίκευση σε συγκεκριμένα asset class. Θα υπάρχουν εταιρίες με σημαντικό όγκο χαρτοφυλακίων και αντίστοιχο μέγεθος οργανισμού που θα διαχειρίζονται πολλαπλές κατηγορίες δάνειων (retailSBLSMEscorporate,κλπ.) και άλλες εταιρίες που θα εξειδικευτούν σε συγκεκριμένα asset categories όπως η UCI που εξειδικεύεται στα στεγαστικά.

Επίσης ένα φαινόμενο που έχει ήδη ξεκινήσει είναι η συνεργασία μεταξύ των εταιριών διαχείρισης για την συν – διαχείριση κοινών χαρτοφυλακίων, κάτι που είναι αρκετά διαδεδόμενο και στο εξωτερικό.

Ένα είναι σίγουρο. Οι εταιρίες διαχείρισης έχουν αναλάβει σημαντικό ρολό στην λύση του γρίφου τω κόκκινων δάνειων, καθώς σε αυτές περνά ουσιαστικά από τις τράπεζες η ευθύνη να βρουν μια λύση.

Επίσης αναμένονται κινήσεις στην αγορά καθώς ολόκληρα τμήματα collections θα αποσχισθούν από τράπεζες και θα δημιουργήσουν οντότητες διαχείρισης. Μέσα από αυτές τις εξελίξεις, η επένδυση σε ανθρώπους με εξειδικευμένες γνώσεις, τεχνολογική υποστήριξη με νέα software αλλά και ενίσχυση των κανόνων εποπτείας και διαφάνειας είναι αναγκαία.

Τι σας διαφοροποιεί από την αγορά;

Η βαθιά γνώση του αντικειμένου μας, και το δίκτυο συνεργασίας μας με μεσίτες και επαγγελματίες της κτηματαγοράς για την προώθηση και πώληση των ακίνητων.

Το γεγονός ότι η μητρική μας εταιρία , βρίσκεται στην Ισπανία, και είχε αντιμετωπίσει την κρίση στην στεγαστικά πίστη χρόνια πριν, μας έδωσε το πλεονέκτημα της τεχνογνωσίας και της εφαρμογής λύσεων εξειδικευμένων για τις ανάγκες ενός στεγαστικού χαρτοφυλακίου.

Επίσης έχουμε συνεργασία με πάνω από 400 μεσίτες , επαγγελματίες του χώρου των ακινήτων , και μέσα από αυτό μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην διαχείριση ενός στεγαστικού δανειακού χαρτοφυλακίου από την αρχική διαδικασία της είσπραξης μέχρι και την τελική πώληση του ακινήτου.

Το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι οι τράπεζες στην προσπάθεια τους να μειώσουν τα NPL (Nonperforming Loans) να δημιουργήσουν μια νέα γενιά από NPAs (Non-performing Assets) και αυτό το πρόβλημα καλούμαστε να προφτάσουμε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here