Κέρδη μετά από φόρους -από συνεχιζόμενες δραστηριότητες- ύψους 131 εκατ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2019 (έναντι 8 εκατ. € το τέταρτο τρίμηνο 2018) παρουσίασε η Εθνική Τράπεζα.

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού για το 2019 ανέρχεται σε 94 εκατ.€ και έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα του πρώτου Τριμήνου του 2019. Η επίδοση, σύμφωνα με την Τράπεζα, αντανακλά τη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, την περιστολή των λειτουργικών δαπανών, καθώς και την ανάκαμψη των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις

Αύριο στο Λονδίνο η διοίκηση της Εθνικής παρουσιάζει, σε ειδικό investors day, το σχέδιο μετασχηματισμού της τράπεζας που έχει εξασφαλίσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το σχέδιο περιλαμβάνει:

  • αύξηση του ποσοστού πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής σε τουλάχιστον 80%,
  • διατήρηση της θυγατρικής στα Σκόπια,
  • πρόβλεψη για κέρδη της τάξης των 200 εκατ. ευρώ το 2020
  • περιορισμό των λειτουργικών δαπανών με μείωση υποκαταστημάτων και εργαζομένων.

Το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο 2020. Ο αριθμός των καταστημάτων θα μειωθεί σε 420 το 2019 και σε 390 το 2020. Το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στοχεύει σε μείωση του υφιστάμενου δυναμικού των 9.100 εργαζόμενων κατά 1.000.

Όσον αφορά την πώληση τουλάχιστον του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής, εξετάζονται 2 εναλλακτικά σενάρια:

  • Πώληση μέσω διαγωνισμού έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 και ολοκλήρωση της μεταβίβασης έως την 30η Ιουνίου 2020.
  • Δημόσια προσφορά μετοχών (IPO), κατά την οποία θα πρέπει να έχει διαθέσει τουλάχιστον το 51% των μετοχών έως την 29η Φεβρουαρίου 2020 και τις υπόλοιπες μετοχές έως το τέλος του 2020.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες θυγατρικές, η Εθνική δεσμεύεται να ολοκληρώσει την πώληση της Εθνικής Τράπεζας Κύπρου, της ρουμανικής Banca Romaneasca αλλά και του δικτύου καταστημάτων στην Αίγυπτο, έως το τέλος του 2019.

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προβλέπει κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 139 εκατ. ευρώ το 2019 και 200 εκατ. ευρώ το 2020. Τα λειτουργικά κέρδη θα αυξηθούν στα 174 εκατ. ευρώ το 2019 και στα 214 εκατ. ευρώ το 2020. Οι λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ότι από τα 880 εκατ. ευρώ του 2018 θα υποχωρήσουν σημαντικά στα 845 εκατ. ευρώ το 2019 και στα 800 εκατ. ευρώ το 2020.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here