Βελτιωμένα αποτελέσματα, παρουσίασε το γ΄τρίμηνο ο όμιλος ΙΑΣΩ, κυρίως λόγω της άρσης των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω covid-19.

O κύκλος εργασιών μετά από rebate και clawback της εταιρείας αυξήθηκε στα 19,36 εκατ. ευρώ από 17,07 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και του ομίλου στα 25,47 εκατ. ευρώ από 22,26 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 5,33 εκατ. ευρώ από 4,18 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και στα 6,81 εκατ. ευρώ από 4,94 εκατ. ευρώ για τον όμιλο, με την εταιρεία να εμφανίζει κέρδη προ φόρων 4,09 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 461 χιλ. ευρώ πέρυσι και τον όμιλο κέρδη 3,89 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,31 εκατ. ευρώ.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών μετά από rebate και clawback ύψους 54,86 εκατ. ευρώ, από 53,19 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, και ο όμιλος 71,96 εκατ. ευρώ από 71,43 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 13,66 εκατ. ευρώ από 13,98 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και σε 15,94 εκατ. ευρώ από 18,60 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και τα κέρδη προ φόρων σε 8,52 εκατ. ευρώ από 6,38 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και σε 7,29 εκατ. ευρώ από 3,67 εκατ. ευρώ για τον όμιλο.

Όπως επισημαίνει το Ιασώ στην ανακοίνωσή του, ο δανεισμός της εταιρείας έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω αποπληρωμής των προβλεπόμενων δόσεων του Ομολογιακού της δανείου, ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο έχει μειωθεί περαιτέρω λόγω της αποεπένδυσης και επομένως της μη ενσωμάτωσης των δανείων της πωληθείσας θυγατρικής εταιρείας Φιλοκτήτης Α.Ε.

Η εταιρεία διαθέτει ρευστότητα και διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης ικανές να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τυχόν συνέχιση της πανδημίας και στο επόμενο έτος.

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, παρά τις δυσκολίες από την εφαρμογή και του δεύτερου lockdown από τις αρχές Νοεμβρίου, δεν υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία και την εφοδιαστική λειτουργία του Ομίλου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here