Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει η διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ φαίνεται πως αποδίδει. Οι περυσινές ζημιές μετατράπηκαν σε κέρδη 2,6 εκατ. Ευρώ. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 22% κι αυτό οφείλεται κυρίως στις εξαγωγές,  ιδιαίτερα στην διείσδυση των επώνυμων αρχιτεκτονικών  συστημάτων της ΑΛΟΥΜΥΛ στις νέες αγορές του εξωτερικού.

  • Τα αποτελέσματα προ φόρων της ΑΛΟΥΜΥΛ εμφανίζουν κέρδη €2,2 εκατ., έναντι ζημιών €-3,8 εκατ. του α΄ εξαμήνου 2017, αύξηση 158%.

Ο κ. Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΛΟΥΜΥΛ δήλωσε:

  • «Τα εξαιρετικά αποτελέσματα του εξαμήνου αποδεικνύουν ότι το πλάνο αναδιάρθρωσης το οποίο εκπόνησε και εφαρμόζει η διοίκηση της εταιρείας την τελευταία τριετία αρχίζει να αποδίδει σημαντικούς καρπούς. Η ΑΛΟΥΜΥΛ επανήλθε σε κερδοφορία και βρίσκεται πλέον σε τροχιά διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο Όμιλος παρουσίασε σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 22%, στα 129,1 εκατ. Ευρώ έναντι 105,7 εκατ. € του α΄ εξαμήνου 2017.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €10,5 εκατ., έναντι 6,2 εκατ. Ευρώ του α΄ εξαμήνου 2017, σημειώνοντας αύξηση 69%.

  • Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσιάζουν κέρδη ύψους 2,6 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 375% έναντι των ζημιών 0,9 εκατ. του α΄ εξαμήνου 2017.

    Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής, οι πωλήσεις του α΄ εξαμήνου 2018 αυξήθηκαν κατά 25%, ανερχόμενες σε €76,9 εκατ., έναντι 61,7 εκατ. Ευρώ του α΄ εξαμήνου 2017.

  • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν ραγδαία αύξηση 739%, ανερχόμενα σε 6,2 εκατ. Ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. Ευρώ του α’ εξαμήνου 2017. Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφανίζουν κέρδη 2,2 εκατ. Ευρώ, έναντι ζημιών -3,8 εκατ. Ευρώ του α΄ εξαμήνου 2017, ήτοι αυξημένα κατά 158%.

    Οι πωλήσεις των βιομηχανικών προφίλ κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα. Η δε βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εδράζει στην απόδοση της παραγωγικότητας στα υψηλής προστιθέμενης αξίας συστήματα αλουμινίου, καθώς και στην αύξηση του αριθμού των πελατών, παγκοσμίου εμβέλειας, του Ομίλου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here