Σε πενταετή παραγραφή υπόκειται το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει τέλη χαρτοσήμου αναφορικά με τις χρήσεις μέχρι 31.12.2013, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Μέχρι σήμερα η εθνική νομολογία έκανε παγίως δεκτή την εφαρμογή της γενικής 20ετούς παραγραφής του Αστικού Κώδικα για χρήσεις μέχρι 31.12.2013, δεδομένου ότι η νομοθεσία περί τελών χαρτοσήμου δεν περιέχει διάταξη που να προβλέπει, για τις χρήσεις αυτές, ειδικότερη παραγραφή.

Ωστόσο, με την εν λόγω απόφαση το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η εικοσαετής παραγραφή δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά και στην περίπτωση των τελών χαρτοσήμου. Και αυτό γιατί η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου πρέπει να είναι εύλογης διάρκειας και μάλιστα σχετικά μικρής, ούτως ώστε να είναι σύμφωνη με τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας, όπως αυτές απορρέουν από το Σύνταγμα και όπως ερμηνεύθηκαν πρόσφατα με τη σημαντική απόφαση του ΣτΕ, αλλά και με νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως εκ τούτου, εύλογη και αναλογικά εφαρμοστέα κρίθηκε από το Δικαστήριο η πενταετής παραγραφή που προβλέπεται στη φορολογία εισοδήματος και στον Κώδικα ΦΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις χρήσεις από 1.1.2014 και εφεξής, βάσει του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει τέλη χαρτοσήμου προβλέπεται ρητά πενταετής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here