Στην ανάπτυξη υφισταμένων προϊόντων καθώς και την προώθηση νέων στην αγορά, εστιάζει η Tasty Foods, εταιρεία του ομίλου Pepsico. Τα προγράμματα αυτά, σύμφωνα με την εταιρεία, εστιάζουν στο να καλύψουν τις νέες ανάγκες των καταναλωτών για περισσότερες επιλογές για πιο υγιεινή διατροφή σε προσιτές τιμές.

Στόχος της διοίκησης της εταιρείας είναι οι επενδύσεις να αποσκοπούν τόσο στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων όσο και σύγχρονων εργαλείων προώθησης πωλήσεων στην αγορά. Επίσης, επικεντρώνεται στη στρατηγική προσέγγιση της αγοράς με τη δημιουργία νέων ισχυρών και σταθερών συνεργασιών.

Η Tasty Foods στην τελευταία οικονομική χρήση παρουσίασε αύξηση πωλήσεων φθάνοντας τα 99.617.312 ευρώ από 98.892.079 ευρώ το 2016. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 45 εκατ. ευρώ έναντι 46,9 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας κάμψη 4%, η οποία αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κόστους πωλήσεων ως συνέπεια της αύξησης των πωλήσεων, της αύξησης των τιμών κάποιων πρώτων υλών και διαφόρων υλικών, αλλά και του αυξημένου κόστους παραγωγής νέων προϊόντων.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,15 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το 2016, με την κάμψη να οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του μικτού κέρδους καθώς και στην αύξηση των λοιπών εξόδων. Τέλος, τα αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 3,7 εκατ. ευρώ από 4,11 εκατ. ευρώ το 2016.

Όπως αναφέρεται στην οικονιμική έκθεση της Tasty Foods, οι εμπορικές απαιτήσεις μειώθηκαν σημαντικά κατά ποσό € 2.736.884,86 κυρίως λόγω της διαγραφής της απαίτησης από εταιρείες του ομίλου Μαρινόπουλος, ποσού 3 εκατ. ευρώ περίπου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here