Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΠΑΠ που έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα, 09/06/2022, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τέσσερα μέλη του Δ.Σ. ως Ανεξάρτητα, αφού διαπίστωσε ότι πληρούν όλοι τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, ως ακολούθως:

1. Kamil Ziegler, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικός Πρόεδρος),

2. Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

3. Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

4. Pavel Mucha, CFO – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

5. Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

6. Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

7. Igor Rusek, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

8. Nicole Conrad-Forker, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

9. Cherrie Mae Chiomento-Ferreria, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

10. Θεόδωρος Πανάγος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,

11. Γεώργιος Μάντακας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here