Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

• Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2023 διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ στα €2.087,7εκ. έναντι €1.939,0εκ. το 2022, αυξημένα κατά 7,7% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής επίδοσης του online και της ανάπτυξης στην Επίγεια δραστηριότητα (Retail). Το δ’ τρίμηνο 2023 τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε €581,2εκ., αυξημένα κατά 7,5% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ομαλοποίηση των αποδιδόμενων ποσών προς τους παίκτες του αθλητικού στοιχήματος μετά το γ’ τρίμηνο 2023 και τα πρώιμα θετικά σημάδια από την ανανέωση των αριθμοπαιχνιδιών μας.

• Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το 2023 αυξήθηκε κατά 6,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €852,3εκ. (χρήση 2022: €798,8εκ.) ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων σε συνδυασμό και με τα υψηλά περιθώρια κέρδους της τάξης του 41%. Το δ’ τρίμηνο 2023 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €236,2εκ. αυξημένο κατά 5,5% σε ετήσια βάση (δ’ τρίμηνο 2022: €223,9εκ.).

• Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2023 διαμορφώθηκαν στα €413,6εκ. έναντι €365,1εκ. το 2022, αυξημένα κατά 13,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, υποστηρίζοντας τα αυξημένα έσοδα. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €114,6εκ., υψηλότερα κατά 0,6% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των υψηλότερων εξόδων μισθοδοσίας. Σε συγκρίσιμη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης 2023 και του δ’ τριμήνου 2023 αυξήθηκαν κατά 8,0% και 1,1% αντίστοιχα σε ετήσια βάση.

• Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2023 μειώθηκαν κατά 0,8% σε ετήσια βάση στα €730,0εκ. (χρήση 2022: €736,0εκ.), ή στα €744,9εκ. σε επαναλαμβανόμενη βάση, μειωμένα κατά 0,2% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας την πρόσφατη πρόβλεψή μας. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2023 ανήλθαν σε €210,2εκ. (δ’ τρίμηνο 2022: €202,7εκ.), αυξημένα κατά 3,7% σε ετήσια βάση ή μειωμένα κατά 3,1% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση στα €197,6εκ.

• Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2023 διαμορφώθηκαν στα €408,3εκ. (χρήση 2022: €592,3εκ.), μειωμένα κατά 31,1% σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2023 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €100,6εκ. (δ’ τρίμηνο 2022: €306,5εκ.), μειωμένα κατά 67,2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω έκτακτου κέρδους το 2022. Σε επαναλαμβανόμενη βάση και μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη, τα καθαρά κέρδη 2023 ανήλθαν σε €439,3εκ, αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση, ενώ το δ’ τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα €109,7εκ.

• Ισχυρή ταμειακή θέση με δείκτη Καθαρού Δανεισμού/EBITDA στο 0.23x (0,27x συμπεριλαμβανομένων των
μισθώσεων).

Συνολική ανταμοιβή μετόχων για το 2023 – €1,85 ανά μετοχή:

  • €1,00 προμέρισμα ήδη διανεμημένο στις 9 Νοεμβρίου 2023
  • €0,60 Υπόλοιπο μερίσματος προς πληρωμή / Ημερομηνία αποκοπής 29 Απριλίου / Ημερομηνία πληρωμής 9 Μαΐου
  • o €0,25 Επιστροφή κεφαλαίου προς πληρωμή / Ημερομηνία αποκοπής 25 Ιουνίου / Ημερομηνία πληρωμής 1 Ιουλίου

Πρόβλεψη για τη χρήση 2024: GGR €2.150εκ. – 2.200εκ. & EBITDA €750εκ. – 770εκ

Οπως δήλωσε ο κ. Jan Karas, Διευθύνων Συμβούλος του ΟΠΑΠ, για τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2023: «Ο OΠΑΠ ολοκλήρωσε το 2023 με το ισχυρότερο τέταρτο τρίμηνο όλων των εποχών και σημείωσε έσοδα ρεκόρ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνεπή και αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και την ικανότητα μας να επιδιώκουμε και να επιτυγχάνουμε φιλόδοξους στόχους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ