Οι προσφορές για το επενδυτικό προϊόν της Ελλάκτωρ ξεπέρασαν το 1,2 δισ Ευρώ έναντι των 600 εκατ. Ευρώ που επεδίωκε να αντλήσει ο Όμιλος. Το μεγαλύτερο μέρος των προσφορών έρχεται από επενδυτές του εξωτερικού. Το επιτόκιο κινείται πέριξ του 6,5%, εκκρεμεί ωστόσο η οριστικοποίησή του εντός της ημέρας με βάση το πού θα φτάσει τελικά η προσφορά από τους επενδυτές.

Όπως έχει ήδη αναλύσει το “Β”, το …ομόλογο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, δεν είναι ακριβώς Ομόλογο της … ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Ο τίτλος εκδίδεται από την θυγατρική ELLAKTOR Value Plc η οποία είναι Όχημα Ειδικού Σκοπού. Στην Ellaktor Value Plce  περιλαμβάνονται όχι όλες οι συμμετοχές του Ομίλου αλλά οι πιο κερδοφόρες –και το κυριότερο- οι δραστηριότητες που αποδίδουν άμεσα ρευστό στον Όμιλο.

Εγγυητής του ομολόγου δεν είναι το σύνολο της ΕΛΛΑΚΤΩΡαλλά μια ομάδα των δραστηριοτήτων της  που περιλαμβάνει:

  1. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις,
  2. Μητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ (άρα ουσιαστικά τον Κλάδο των Αιολικών σε συνέχεια της πρόσφατης συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ)
  3. ΗΛΕΚΤΩΡ, δηλαδή τη διαχείριση απορριμμάτων.

Κατά συνέπεια, η  ΕΛΛΑΚΤΩΡ με την κίνηση αυτή δεν εκδίδει απλά ένα ομόλογο.

  • Προσφέρει ένα πρωτοποριακό επενδυτικό προϊόν στη διεθνή κοινότητα με εντυπωσιακά σταθερές, εγγυημένες και καλές αποδόσεις, αφού άλλωστε όπως ξεκαθάρισε και στις παρουσιάσεις, πρόκειται για high yield bond, άρα το επιτόκιο δεν μπορεί να πέσει κάτω από 4%.

Επιθυμία της Διοίκησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει στις παρουσιάσεις που έκανε στο πλαίσιο του roadshow είναι το ομόλογο αυτό να αποτελέσει μία γνήσια διεθνή έκδοση και να γίνει το πρώτο βήμα για την εγκαθίδρυση μίας μακροχρόνιας σχέσης με τους ξένους επενδυτές, οπότε είναι διατεθειμένη να πληρώσει και το ανάλογο τίμημα, εντός των ορίων αντοχής φυσικά του Ομίλου.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 2018, το μέσο σταθερό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου ήταν μεταξύ 5,5% και 6%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο που εκτιμάται ότι είναι μεσοσταθμικά τουλάχιστον 1% υψηλότερο.

Άρα ακόμα και σε περίπτωση που το επιτόκιο του ομολόγου των 600 εκατ. ευρώ καταλήξει να διαμορφωθεί μεταξύ 6,25% και 6,75%, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα έχει βγει και πάλι κερδισμένη αφού θα έχει κατορθώσει

α) να αναχρηματοδοτήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του δανεισμού της με σχεδόν το ίδιο κόστος χρήματος, αλλά αποδεσμεύοντας παράλληλα μία σειρά από σημαντικά assets που αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενεχυριασμένα λόγω τραπεζικού δανεισμού,

β) να απελευθερώσει τις εξαιρετικά σημαντικές ταμειακές ροές της που αυτή τη στιγμή θυσιάζονται στην πληρωμή τόκων και

γ) να κάνει μία καλή πρώτη γνωριμία με πολύ βαριά ξένα χαρτοφυλάκια που στο μέλλον μπορεί να μπουν σε ένα νέο ομόλογο του Ομίλου με χαμηλότερο επιτόκιο, όπως είχε γίνει στο παρελθόν και με τα ΕΛΠΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here