Από τον Φεβρουάριο του 2021 μέχρι τον Μάρτιο του 2023 κράτησε το ιστορικό ρεκόρ των εξαγωγών, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο για 26 διαδοχικούς μήνες (συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοειδών). Τον Απρίλιο του 2023 οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 4,3% συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2022, με τον Ιανουάριο του 2021 να είναι ο τελευταίος μήνας στον οποίον είχε καταγραφεί μείωση.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.06.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και την επεξεργασία του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €3.954,0 εκατ. τον Απρίλιο του 2023 έναντι €4.133,0 εκατ. τον Απρίλιο του 2022, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €179,0 εκατ., δηλαδή 4,3%. Οι εισαγωγές, επίσης, μειώθηκαν κατά €819,0 εκατ. (δηλαδή 11,8%) και ανήλθαν σε €6.107,2 εκατ., με αποτέλεσμα τη βελτίωση του εμπορικού ελλείμματος κατά €640,0 εκατ. (δηλαδή 22,9%) και τη διαμόρφωσή του σε €2.153,2 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Απρίλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Απρ 23* Απρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 3.954,0 4.133,0 -179,0 -4,3%
Εισαγωγές 6.107,2 6.926,2 -819,0 -11,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.153,2 -2.793,2 640,0 -22,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα δεν διαφοροποιείται σημαντικά με τις εξαγωγές να καταγράφουν μείωση ύψους €75,8 εκατ. (δηλαδή 2,8%) και να ανέρχονται σε €2.659,1 εκατ., τις εισαγωγές να μειώνονται κατά €194,9 εκατ. (δηλαδή 4,1%) και να ανέρχονται σε €4.587,3 εκατ. και το εμπορικό έλλειμμα να βελτιώνεται κατά €119,1 εκατ. (δηλαδή 5,8%) και να ανέρχεται σε €1.928,2 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΑπρίλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Απρ 23* Απρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 2.659,1 2.734,9 -75,8 -2,8%
Εισαγωγές 4.587,3 4.782,2 -194,9 -4,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.928,2 -2.047,3 119,1 -5,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η καθοδική πορεία των εξαγωγών τον Απρίλιο δεν ήταν αρκετή για να ανακόψει τη συνολικά θετική τους πορεία στο σύνολο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο α’ τετράμηνο του 2023 οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 12,0%, δηλαδή €1.896,9 εκατ., με την αξία τους να φτάνει τα €17.676,9 εκατ. Αντίθετα, οι ελληνικές εισαγωγές ήταν μειωμένες κατά 1,9%, δηλαδή €526,1 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €26.967,6 εκατ., με το εμπορικό έλλειμμα να ανέρχεται σε €9.290,7 εκατ. (βελτιωμένο κατά €2,4 δισ. | 20,7%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €12.025,3 εκατ. (αυξημένες κατά 8,9%), οι εισαγωγές σε €19,426,6 εκατ. (αυξημένες κατά 0,5%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €7.401,3 εκατ. (μειωμένο κατά 10,7%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Απρίλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Απρ 23* Ιαν-Απρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 17.676,9 15.780,0 1.896,9 12,0%
Εισαγωγές 26.967,6 27.493,7 -526,1 -1,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -9.290,7 -11.713,7 2.423,0 -20,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Καθοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων (€141,2 εκατ., δηλαδή 5,3%), πρώτων υλών (€39,7 εκατ., δηλαδή 6,0%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€38,9 εκατ., δηλαδή 17,1%). Αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων (€262,2 εκατ., δηλαδή 11,9%), χημικών (€176,2 εκατ., δηλαδή 8,8%), μηχανημάτων και οχημάτων (€156,6 εκατ., δηλαδή 10,2%), διάφορων βιομηχανικών (€157,4 εκατ., δηλαδή 15,5%), λιπών και ελαίων (€449,1 εκατ., δηλαδή 158,3%) και ποτών και καπνών (€85,5 εκατ., δηλαδή 27,3%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Απρίλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Απρ 23* Ιαν-Απρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 5.699,2 4.863,8 835,4 17,2%
Βιομηχανικά 2.510,8 2.652,0 -141,2 -5,3%
Τρόφιμα 2.467,4 2.205,2 262,2 11,9%
Χημικά 2.185,5 2.009,3 176,2 8,8%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.691,5 1.534,9 156,6 10,2%
Διαφ. Βιομηχανικά 1.174,0 1.016,6 157,4 15,5%
Λίπη-Έλαια 732,8 283,7 449,1 158,3%
Πρώτες Ύλες 628,1 667,8 -39,7 -6,0%
Ποτά-Καπνά 399,1 313,6 85,5 27,3%
Μη ταξινομημένα 188,4 227,3 -38,9 -17,1%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 11.977,6 10.910,5 1.067,1 9,8%
Σύνολο** 17.676,8 15.774,2 1.902,6 12,1%

 

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Απρίλιος 2022/2023

 

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Απρ 23* Απρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 1.305,7 1.406,9 -101,2 -7,2%
Τρόφιμα 591,2 582,6 8,6 1,5%
Βιομηχανικά 575,2 706,1 -130,9 -18,5%
Χημικά 444,1 490,9 -46,8 -9,5%
Μηχ/τα-Οχήματα 376,5 360,8 15,7 4,3%
Διαφ. Βιομηχανικά 275,1 235,1 40,0 17,0%
Πρώτες Ύλες 130,4 145,0 -14,6 -10,1%
Λίπη-Έλαια 124,5 69,6 54,9 79,0%
Ποτά-Καπνά 97,4 81,5 15,9 19,5%
Μη ταξινομημένα 33,8 54,2 -20,4 -37,6%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.648,2 2.725,8 -77,6 -2,8%

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here