Ορόσημο για την πορεία του Ομίλου της Alpha Services and Holdings αποτελεί η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 22 Ιουλίου, καθώς σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την Alpha Bank.

Η επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΑ, μέσα από τον περιορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από Ευρώ 25,7 δισ. στις αρχές του 2019 σε Ευρώ 3,2 δισ. τον Ιούνιο του 2022, η επιστροφή της Τράπεζας σε κερδοφορία με σκοπούμενη Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 6% ήδη από το 2022 και, τέλος, η καθαρή αύξηση των εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων κατά Ευρώ 5 δισ. ή 37%, στην ίδια περίοδο, σηματοδοτούν την επιτυχημένη αντιστροφή των συνεπειών της πολυετούς κρίσης, αλλά και την επανάκτηση της πρωτιάς στην εταιρική τραπεζική στην Ελλάδα.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου για τέσσερα χρόνια, αλλά και την αντικατάσταση, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του, του κ. Jan A. Vanhevel από την κυρία Ασπασία Φ. Παλημέρη, η οποία και αναλαμβάνει ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, αυξάνοντας την παρουσία γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ποσοστό άνω του 30%.

«Σε αυτό το περιβάλλον αστάθειας, μπορώ να δηλώσω υπερήφανος για όσα έχουμε επιτύχει. Όχι μόνον αντιμετωπίζοντας τη βαριά κληρονομιά της κρίσης, αλλά αλλάζοντας την ίδια την Τράπεζα, ώστε να εισέλθει σε τροχιά βιώσιμης και υψηλής κερδοφορίας» σημείωσε, χαρακτηριστικά, ο CEO του Ομίλου κ. Βασίλης Ψάλτης, προσθέτοντας πως «δημιουργούμε μία Τράπεζα ανθεκτική, μία Τράπεζα που βρίσκεται στην πρωτοπορία των εξελίξεων, μία Τράπεζα που στηρίζει τους Πελάτες της και την οικονομία, δημιουργώντας έτσι αξία για τους Μετόχους μας».

«Το 2021 ήταν μία χρονιά-ορόσημο για την Αlpha Bank. Πέραν από τη δραστική μείωση των ΜΕΑ, η Διοίκηση της Τράπεζας πήρε μία σειρά πρόσθετων μέτρων που αποβλέπουν στη μείωση του κόστους, στην αξιολόγηση και καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην τεχνολογική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων μας», υπογράμμισε, από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου κ. Βασίλειος Ράπανος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τον CEO, τη Διοικητική ομάδα και όλο το Προσωπικό της Αlpha Bank για την αφοσίωση και τη σκληρή και μεθοδική δουλειά τους, ενώ μοιράστηκε την αισιοδοξία του ότι, με σωστό σχεδιασμό και αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη εμπειρία του Ομίλου, οι νέες δοκιμασίες θα υπερκεραστούν με επιτυχία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here