Είναι το πρώτο έργο Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότητης και Ανάπτυξης (EBRD), με ένα συνολικό, εκτιμώμενο κόστος στα 72 εκατ. ευρώ.

Ο λόγος για το έργο με τίτλο «Σχεδιασμός, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, λειτουργία και προμήθεια εξοπλισμού, για την ανέγερση κτιρίου παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής· μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.», η προκήρυξη του οποίου δημοσιεύτηκε και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Το έργο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος στις 18 Μαρτίου, αφορά στην ανέγερση και τον εξοπλισμό νέου κτιρίου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της εξατομικευμένης ιατρικής, καθώς και συναφείς υπηρεσίες λειτουργίας του κτιρίου.
  • Πρόκειται για σύγχρονη κτιριακή εγκατάσταση υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, συνολικού ενδεικτικού εμβαδού 23.000 τ.μ., «με σκοπό την επίτευξη δυναμικής συνέργειας μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων προς νέες εφαρμογές και καινοφυείς (start-ups) επιχειρήσεις”.
  • Επίσης, αφορά στην ανακατασκευή του Λομβερδείου κτιρίου, που βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία», για τη δημιουργία μονάδας κλινικών μελετών, συνολικού εμβαδού 555 τ.μ..

Όπως επισημαίνεται στην προκήρυξη, οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα στεγάσουν τις πλέον σύγχρονες (state-of-the-art) εργαστηριακές υποδομές, για την ανάπτυξη και προσφορά απολύτως εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής, σε συνεργασία με διάφορους φορείς, όπως:

— πανεπιστήμια,

— πανεπιστημιακές κλινικές,

— ερευνητικά κέντρα,

— νοσοκομεία – θεραπευτήρια,

— φαρμακοβιομηχανίες,

— διαγνωστικά κέντρα, και

— εταιρείες πληροφορικής στον χώρο της υγείας.

Ταυτόχρονα, ο χώρος των κτιρίων θα προσφέρεται προς εγκατάσταση νεοφυών (start-ups) και άλλων καινοτόμων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της βιοτεχνολογίας, διαγνωστικής και ιατρικών εφαρμογών, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις ερευνητικές υποδομές και τη μοναδική ευκαιρία διαδραστικής επικοινωνίας με το επιστημονικό προσωπικό.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here