Η Profile Software, κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει ότι η εφαρμογή διαχείρισης δανείων της τραπεζικής πλατφόρμας FMS.nextέχει εμπλουτιστεί περαιτέρω, με τρόπο που βελτιστοποιεί και απλοποιεί όλο το εύρος της διαδικασίας δανειοδότησης, καλύπτοντας όλο το φάσμα των επιχειρησιακών αναγκών .Εν όψει των νομοθετικών οδηγιών, σε παγκόσμιο επίπεδο, προς στήριξη του κλάδου μετά την πανδημία, επιστρατεύουμε την τεχνολογία για να παρέχουμε αποτελεσματική κάλυψη των σχετικών αναγκών.

Η αναβαθμισμένη τραπεζική πλατφόρμα FMS.nextπεριλαμβάνει λύσεις για Loan Origination και Management καθώς και Debt Collection ώστε οι τράπεζες, οι εταιρείες FinTech και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να μπορούν να διαχειριστούν πλήρως δάνεια και microlending προϊόντα (μικροπιστώσεις). Στις νέες λειτουργικότητες συμπεριλαμβάνονται η πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των δανείων, από την εκκίνηση και την έγκριση έως την εκταμίευση, την εξυπηρέτηση και την είσπραξη, μέσω μιας ισχυρής μηχανής ροών εργασιών και κανόνων, διασφαλίζοντας συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Οι STP δυνατότητες της πλατφόρμας περιορίζουν δραστικά την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης, προσφέροντας παράλληλα την ευελιξία που απαιτείται ώστε να αποφευχθούν οι χρονοβόρες «παραδοσιακές» τραπεζικές διαδικασίες. Επιπρόσθετα, η λύση FMS.nextμπορεί να υλοποιηθεί είτε ως ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης δανείων, είτε τμηματικά, καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες όπως Credit Origination ή Debt Collection&Recovery.

Η λύση διαθέτει ήδη επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε αντίστοιχους οργανισμούς στην Ευρώπη, οι οποίοι απολαμβάνουν τα οφέλη μίας πλήρους και ενοποιημένης λύσης διαχείρισης δανείων.Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, τα κανάλια που υποστηρίζονται, η ευελιξία προσαρμογής στις νέες τάσεις της αγοράς, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, καθώς και η ετοιμότητα λειτουργίας σε ψηφιακόπεριβάλλον εργασίας, όπου δεν απαιτείται φυσική παρουσία σε τραπεζικό κατάστημα, οδηγούν σε σημαντική μείωση του κόστους.

Η Profile αναβαθμίζει συνεχώς το εύρος των λύσεων της,ώστενα παρέχει λειτουργίεςβασισμένες στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και τις τάσεις του κλάδου, επιτρέποντας στους επαγγελματίες και οργανισμούς του χρηματοοικονομικού τομέα να επιτύχουν τους στόχους τους, μέσα σε έναιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here