Έντονο προβληματισμό δημιουργούν τελευταία στοιχεία που καταδεικνύουν πως οι υψηλά καταρτισμένοι νέοι – κάτοχοι διδακτορικών – έχουν ως βασική στόχευση θέσεις στον ακαδημαϊκό χώρο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη  μερίδα των κατόχων διδακτορικού τίτλου συγκεντρώνεται στα πεδία των Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθώς και στις Επιστήμες της Υγείας και της Εκπαίδευσης.

Η εξέλιξη αυτή δεν έρχεται, ωστόσο, ως «κεραυνός εν αιθρία» αν αναλογιστεί κανείς την μεγάλη συμπίεση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις δεν άντεξαν στα χρόνια της κρίσης ή τις προοπτικές που υπάρχουν στο εξωτερικό – καθιστώντας έτσι το brain drain ως μόνιμο «πονοκέφαλο» για την κοινωνία και οικονομία της χώρας.

Το στοιχείο όμως που αποτελεί πηγή ανησυχίας είναι η πενιχρή απορρόφηση διδακτορικών σε επιχειρήσεις και ιδιωτικό τομέα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι κάτοχοι P.HD τριπλασιάστηκαν τα τελευταία 20 χρόνια.

Ο ΣΕΒ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – έρχονται οι «Βιομηχανικές Διδακτορικές Διατριβές»

Σε σχετικό ενημερωτικό δελτίο ο ΣΕΒ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας πως η τεχνολογική επανάσταση μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε.

Παράλληλα, ο διεθνής ανταγωνισμός επιβάλλει στις επιχειρήσεις  τη διαρκή αναζήτηση της καινοτομίας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγουν, για να μπορούν να συμμετέχουν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

Όπως τονίζει συστηματικά ο ΣΕΒ, αυτό συνεπάγεται την άμεση ανάγκη για πολιτικές και πρακτικές διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την παραγωγική βάση της χώρας. Ειδικά σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία, η περιορισμένη αλληλεπίδραση μεταξύ της ακαδημαϊκής/ ερευνητικής και της επιχειρηματικής κοινότητας συντηρεί έναν φαύλο κύκλο χαμηλής ζήτησης για καινοτομική έρευνα εκ μέρους των εγχώριων επιχειρήσεων και αντίστοιχα περιορισμένης παραγωγής εφαρμοσμένης έρευνας από τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

«Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο για την αποτελεσματική διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας και εκπαίδευσης με τις ανάγκες του παραγωγικού μετασχηματισμού είναι ο θεσμός των Βιομηχανικών Διδακτορικών Διατριβών.   Οι Βιομηχανικές Διδακτορικές Διατριβές είναι, πρωτότυπα μεν, αλλά εφαρμοσμένου προσανατολισμού, ερευνητικά έργα. Εκπονούνται από υποψήφιους διδάκτορες – σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο – στοχεύοντας στην εξεύρεση αυθεντικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης λύσης σε συγκεκριμένα προβλήματα μιας επιχείρησης. Η τελευταία, είναι, κατά κανόνα, και ο παραγγελιοδόχος της έρευνας», σημειώνει ο ΣΕΒ.

Τι προτείνει 

Ο ΣΕΒ καταθέτει μία δέσμη προτάσεων για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και επιχειρήσεων στο πεδίο των Βιομηχανικών Διδακτορικών Διατριβών σε τρεις βασικούς πυλώνες:

-την ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας ΑΕΙ – Επιχειρήσεων,

-τις θεσμικές παρεμβάσεις μιας εθνικής στρατηγικής με κριτήρια και χρηματοδότηση,

-και τη δημιουργία πλαισίου κινήτρων.

«Οι προτάσεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης εκστρατείας του για το μέλλον της εργασίας, τις δεξιότητες και τα επαγγέλματα με μέλλον. Η παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες, εκτός από καταλύτης ανάπτυξης, είναι προϋπόθεση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις, και συνδέεται ευθέως με το παρόν και μέλλον της εργασίας, με επίκεντρο τη σύνδεσή της με τις παραγωγικές προκλήσεις του σήμερα και του αύριο, την ενίσχυση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, και την καινοτομία», σημειώνει ο ΣΕΒ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here