ΟΤΕ: Real Estate ή ΑΕΕΑΠ.
Στα 7,31 δισ.€ η χρηματιστηριακή αποτίμηση του Οργανισμού ως Ομίλου.
Στο 1 δισ. € υπολογίζεται η “εσωτερική αξία” ακινήτων κ.λ.π assets που διαθέτει μέσω της θυγατρικής του ΟΤΕ Estate.
  • Θέμα χρόνου και συγκυρίας θεωρείται πλέον, η απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει σε ενεργή διαχείριση ακινήτων (από το Μέγαρο στο Δαχτυλίδι), ιδιοχρησιμοποιούμενων κ.λ.π προσθέτοντας επιπλέον (υπερ) αξία στο χαρτοφυλάκιο του (ως εισηγμένου στο ΧΑ).
Ένα portfolio περίπου 450 ακινήτων- που εάν ανήκε σε ΑΕΕΑΠ (με την τυπική επενδυτική έννοια) θα αποτυπωνόταν (δυνητικά) στον ισολογισμό χρήσεως 2021, σε όρους αγοράς.
  • Ανάλογη αποτύπωση θα μπορούσε να γίνει για έτερη χρήση λ.χ. “κεραιών” εάν ήταν “εγγεγραμμένες” αυτόνομα/ξεχωριστά σε θυγατρική.
Με την Deutsche Telekom να ελέγχει άνω του 50%  του μετοχικού κεφαλαίου , η διοίκηση του Tim Höttges έχει πολλά να υλοποιήσει στην μακράν πιο κερδοφόρα συμμετοχή της (εκτός Γερμανίας) επί θητείας Τσαμάζ. 
  • Σύμφωνα με τα δεδομένα της χρήσης του 2021, ο ΟΤΕ, στο χαρτοφυλάκιο του οποίου έχουν περιέλθει περίπου 2.300 ακίνητα, εμφάνισε μετά τη σχετική αποτίμηση αύξηση της εύλογης αξίας αυτών κατά 4%, στα 918 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο ωστόσο εσόδων, η εταιρεία ουσιαστικά εκμεταλλεύεται μέρος αυτών, καθώς όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2021, το 80% των εσόδων της προέρχονται από περίπου 400 ακίνητα, με κύριους μισθωτές τον ΟTΕ και τις θυγατρικές του.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα στο 2021, υπογράφηκαν 13 νέα μισθωτήρια συμβόλαια σε τρίτους, για κτίρια συνολικής επιφάνειας 2.409 τ.μ. Επίσης, συνεχίστηκαν οι μελέτες νομιμοποίησης και τακτοποίησης ακινήτων του χαρτοφυλακίου της σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν ως προς τη νομιμότητά τους 105 ακίνητα, έγιναν μελέτες αποκατάστασης νομιμότητας για 254 ακίνητα, μελέτες και άδειες για συντηρήσεις για 3 ακίνητα και λοιπές μελέτες και ενέργειες για 102 ακίνητα, ενώ εκδόθηκαν και 137 πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης.

  • Τα έσοδα χρήσης εμφανίστηκαν μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (καθώς η εταιρεία είναι αδειοδοτημένος προμηθευτής, καλύπτοντας κυρίως τις ενεργειακές ανάγκες του ομίλου), ενώ τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν στα 51,5 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα κατά 1%.

Η κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε στα 32,6 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 13% σε σχέση με το 2020) και τα καθαρά κέρδη στα 39 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 83%.

Σημειώνεται δε ότι η εταιρεία δεν προχώρησε στην πώληση κάποιου ακινήτου από το χαρτοφυλάκιό της, όπου ως μη ιδιοχρησιμοποιούμενο και άρα ελεύθερο προς αξιοποίηση, δεσπόζει το ακίνητο γραφειακών χώρων 12.000 τ.μ. στον Άγιο Στέφανο Αττικής, το οποίο αποτελούσε τα παλιά γραφεία της «Γερμανός».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here