Η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε ο Φορολογικός Έλεγχος της χρήσης 2017, που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 65A παρ. 1 του Ν.4174/2013, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4410/2016 και την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ1124/2015, και εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here