Η κυρία Μαρία Τσιλιμπάρη είναι μεσίτης ασφαλίσεων από το 2009, οπότε και ίδρυσε τη «NOBILIS INSURANCE BROKERS», υλοποιώντας το όραμά της η εταιρεία της να αποτελέσει ένα πρότυπο μοντέλο επιχειρηματικής μονάδας Μεσιτείας Ασφαλίσεων τόσο ως προς τα οικονομικά αποτελέσματά της όσο και ως προς τη λειτουργία και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους επιχειρηματικούς πελάτες της.

Η εξειδίκευσή της αφορά στη διαχείριση επιχειρηματικών «κινδύνων» εστιάζοντας  στη διαχείριση του πιστωτικού ρίσκου – Credit Insurance & ευθυνών – Insurance Liabilities. Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, ενώ προ διετίας δραστηριοποιήθηκε στο Δ.Σ του ΣΕΜΑ επιφορτισμένη με τα καθήκοντα της γ. γραμματέως.

  • Η NOBILIS INSURANCE BROKERS προχώρησε πρόσφατα στην εγγραφή της στον Σύνδεσμο Ανώνυμων Εταιριών και Ε.Π.Ε., που αποτελεί ένα ανεξάρτητο επιχειρηματικό Σωματείο με μέλη από όλη την Ελλάδα.

Με την ένταξή της στον Σύνδεσμο, η NOBILIS INUSRANCE BROKERS συνενώνει τη φωνή της με πολλές ακόμα εταιρίες, που προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους, με στόχο την προαγωγή των δικαιωμάτων και συμφερόντων των Μελών του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε από νομική, οικονομική και κοινωνική άποψη, στο πλαίσιο της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας.

Η συμμετοχή της NOBILIS INSURANCE BROKERS στον Σύνδεσμο καταδεικνύει τη δέσμευσή της στη συνεχή εξέλιξη αλλά και την πρακτική συμβολή της σε θέματα και ζητήματα που απασχολούν το σύνολο της επιχειρηματικότητας.

  • Η  NOBILIS INSURANCE BROKERS είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη εταιρία Μεσιτών Ασφαλίσεων, που βελτιστοποιεί καθημερινά τις λειτουργίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Η πολυετής παρουσία της εταιρίας στην αγορά προκύπτει ως απόρροια της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και ολοκληρωμένων συμβουλευτικών λύσεων σε θέματα ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων, με σκοπό την αποτελεσματική απόκριση στις ανάγκες των πελατών της.

Η  NOBILIS INSURANCE BROKERS είναι μία σύγχρονη και δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία μεσιτείας ασφαλιστικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 2009, βασιζομένη στην προηγούμενη πολυετή εμπειρία & την εξειδίκευση των στελεχών της. Παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές λύσεις σε θέματα ασφάλισης & διαχείρισης κινδύνων.

Η λεπτομερής διαχείριση των ασφαλιστικών συμβάσεων είναι το καίριο σημείο που διαφοροποιεί την NOBILIS INSURANCE BROKERS.

Η ομάδα της NOBILIS INSURANCE BROKERS με εργαλείο την υψηλή τεχνογνωσία, προτείνει και διαχειρίζεται ασφαλιστικές επιλογές με αλληλοκαλυπτόμενο χαρακτήρα, επιτυγχάνοντας αφενός τη μείωση του κόστους και αφετέρου αναβαθμίζοντας την ποιότητα της προσφερόμενης ασφαλιστικής υπηρεσίας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here