Mε μια εντυπωσιακή μετεγγραφή από την μικρή και δύσκολη αγορά της εκμετάλλευσης τουριστικών ακινήτων, ο όμιλος Regency δείχνει τις προθέσεις του για το μέλλον των τουριστικών υποδομών με καζίνο.

  • Από την αρχή της χρονιάς, τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Regency Entertainment ανέλαβε ο κ. Γιάννης Τσιρίκος ο οποίος τα τελευταία χρόνια κατείχε την ίδια θέση στην Dogus Hellas, θυγατρική του τουρκικού ομίλου Dogus στην Ελλάδα.

Aφού ρύθμισε με εντυπωσιακό τρόπο τα δάνειά της, η Regency Entertainment τώρα προγραμματίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της. Όλα ξεκινούν από την μετεγκατάσταση του Καζίνο στην Αττική, από την Πάρνηθα στο Μαρούσι και συνεχίζουν στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, Hyatt Regency, στη Θεσσαλονίκη

Η υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων, η υγιής και δυναμική ανάπτυξη στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ελλάδα και η περαιτέρω εδραίωση της ηγετικής θέσης που κατέχει στην αγορά, είναι οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι της νέας διοίκησης  του Ομίλου Regency Entertainment, για το 2019.

Το 2018, η Regency Entertainment ΑΕ συμπλήρωσε 22 χρόνια λειτουργίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 με την κατασκευή και λειτουργία του Regency Casino Thessaloniki πλησίον του αεροδρομίου «Μακεδονία» και του πολυτελούς ξενοδοχείου Hyatt Regency σε παρακείμενη έκταση και επεκτάθηκε το 2003 με την ιδιωτικοποίηση του συγκροτήματος του Καζίνο Mont Parnes στην Αθήνα.

Στο διάστημα αυτό και παρά το γεγονός ότι η τελευταία δεκαετία εξελίχθηκε σε περίοδο βαθιάς κρίσης για τον κλάδο των καζίνο με κατάρρευση του τζίρου σε ποσοστό άνω του 65%, από τη λειτουργία των καζίνο Regency CasinoThessaloniki και Regency Casino Mont Parnes και του Ξενοδοχείου Hyatt Regency, έχουν αποδοθεί περίπου 3 δισ. Ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο(περιλαμβανομένων ΟΤΑ και Ασφαλιστικών Ταμείων), σε άμεσους και έμμεσους φόρους, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές και διατηρήθηκαν, στο ακέραιο, 2.000 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα, έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις 300 εκ. Ευρώστη Θεσσαλονίκη και στην Πάρνηθα.

Τα ανωτέρω μεγέθη, έχουν εδραιώσει την Regency Entertainment ΑΕ μεταξύ των ελληνικών επιχειρηματικών Ομίλων με τη σημαντικότερη συνεισφορά στην εθνική οικονομία, στην απασχόληση και στα κρατικά έσοδα.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα Regency Casino Mont Parnes και RegencyCasino Thessaloniki είναι σήμερα οι μοναδικές επιχειρήσεις καζίνο στη χώρα που έχουν κατορθώσει να κρατηθούν όρθιες και να είναι πλήρως ενήμερες ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι του Δημοσίου και των εργαζομένων τους.

Τα δύο καζίνο, αυτήν τη στιγμή, είναι και οι μόνες από τις επιχειρήσεις τουκλάδου που πληρούν στο ακέραιο τις προϋποθέσεις οριστικής υπαγωγής στο νέο καθεστώς αδειοδότησης των ΕΚΑΖ, όπως αυτό διαμορφώνεται από τους Νόμους 4512/18 και 4582/18 και έχουν ήδη κινήσει τη σχετική διαδικασία.

Η Regency Entertainment αισθάνεται δικαιωμένη από τις προβλέψεις του νέου θεσμικού πλαισίου για τα καζίνο, καθώς, μεταξύ άλλων, ειδικά η ρύθμιση για την κατάργηση του εισιτηρίου εισόδου, αποτελούσε πάγιο και επιτακτικό αίτημα προς την Πολιτεία, από 10ετίας, κυρίως από το Regency Casino Thessaloniki, προκειμένου να αναχαιτισθεί, έστω εν μέρει, ο αθέμιτος και ανεξέλεγκτος “ανταγωνισμός” από τα καζίνο των Σκοπίων.

Προσφάτως, η Regency Entertainment AE, κατόπιν μίας μακράς και σύνθετης διαδικασίας, κατέληξε επιτυχώς σε συμφωνία για την αναδιάρθρωση τουδανεισμού της με τους πιστωτές της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, κατά πλειοψηφία χρηματοπιστωτικοί οίκοι και funds του εξωτερικού και κατά μειοψηφία, τρεις ελληνικές συστημικές Τράπεζες.

Σύμφωνα με τους βασικούς όρους της συμφωνίας, από τον συνολικό δανεισμό της Regency Entertainment ΑΕ ύψους 382 εκ. ευρώ, 304 εκ. ευρώ κεφαλαιοποιήθηκαν ενώ το κύριο δάνειο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε 78 εκ. Ευρώ, με χρονικό ορίζοντα πλήρους εξόφλησής του τα τέλη του 2025.

Σε Εταιρικό επίπεδο, η συμφωνία αυτή, σε συνδυασμό με το τρέχον επιχειρησιακό σχέδιο, οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της οικονομικής θέσης της Regency Entertainment ΑΕ, ενδυναμώνοντας τη βιωσιμότητά της, προς όφελος των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων της.

Σύμφωνα με στελέχη του Ομίλου,

  • «η συμφωνία αποτελεί «σφραγίδα εμπιστοσύνης» προς τη Διοίκηση και τους Μετόχους του, αλλά παράλληλα και εγγύηση συνέπειας για την εκπλήρωση στο ακέραιο των υποχρεώσεων της Regency Entertainment προς τους πιστωτές και τους παλαιούς και νέους Μετόχους της. Ταυτόχρονα, προσδίδει νέα πνοή στον Όμιλο για την επίτευξη των επιχειρηματικών και επενδυτικών του στόχων, ενισχύωντας περαιτέρω την ηγετική του θέση στην αγορά

Σηματοδοτεί δε τη νέα δυναμική που αναπτύσσει ο Όμιλος Regency για την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού.

Η δυναμική αυτή επιταχύνεται με την ένταξη των Καζίνο Regency Thessaloniki και Regency Casino Mont Parnes στο νέο θεσμικό καθεστώς αδειοδότησης των ΕΚΑΖ, με τη δρομολογούμενη μετεγκατάσταση του Mont Parnes σε νέα τοποθεσία με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συγκροτήματος τουρισμού και αναψυχής, καθώς και με την επένδυση εκσυγχρονισμού του ξενοδοχείου Hyatt Regency Thessaloniki. Κινήσεις που εκτιμάται ότι θα έχουν ιδιαίτερα θετικόαντίκτυπο στα αποτελέσματα του Ομίλου από τις αρχές του 2019.

Regency Casino Mont Parnes- Επένδυση 200 εκ. ευρώ

Σε συνέχεια των προβλέψεων του Ν.4499/2017, η Regency Entertainment και η «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ» προχωρούν στην υλοποίηση της επένδυσης μεγεγκατάστασης του Regency Casino Mont Parnes στα Βόρεια Προάστια, μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πόλου τουρισμού και αναψυχής. Μία επένδυση που σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, στην πλήρη ανάπτυξή της, θα φθάσει στο επίπεδο των 200 εκ. Ευρώ – ύψους διπλάσιου από το ελάχιστο προβλεπόμενο του Νόμου- και που θα ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία, θα έχει ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή και θα αυξήσει περαιτέρω τα έσοδα του Δημοσίου.

Για την υλοποίηση της επένδυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4499/2017, έπρεπε να επιλεγεί τοποθεσία με Υπερτοπικό χαρακτήρα, πρόσωπο επί κύριου οδικού δικτύου και πολυλειτουργικότητα (μέρος πόλου εμπορικών-πολιτιστικών-τουριστικών δραστηριοτήτων).

Επίσης θα έπρεπε να βρίσκεται:

  • Εντός διαδημοτικών κέντρων ευρείας ακτινοβολίας
  • Εντός των Αναπτυξιακών Αξόνων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας
  • Εντός των Πόλων εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας
  • Εκτός Νότιας Αθήνας
  • Εκτός Αθήνας και Πειραιά
  • Εκτός Λαυρεωτικής
  • Εκτός Δυτικής Αττικής

Το ακίνητο που έχει προκριθεί, συνδυάζει ιδανικά τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές του Νόμου, πολύ περισσότερο από κάθε άλλο ακίνητο που διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε, τόσο ως προς τα υπερτοπικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά – περιοχή που έχει υπερτοπικό χαρακτήρα Πολεοδομικού Κέντρου βάσει θεσμικού πλαισίου (Γ.Π.Σ.) – όσο και ως προς άλλες βασικές παραμέτρους, π.χ. δεν γειτνιάζει άμεσα με περιοχές κατοικίας.

Η έκταση είναι γνωστή ως «κτήμα Δηλαβέρη», στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Σπ. Λούη. Είναι ιδιωτική, συνολικά περίπου 55 στρέμματα, εκ των οποίων, βάσει των σχεδίων που υπάρχουν, πάνω από το 50% θα είναι  συνεισφορά σε γη, για τη διαμόρφωση Πάρκου και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Η συνολική κάλυψη της έκτασης δεν θα ξεπερνά το 20%, ενώ παράλληλα, έχουν ήδη εκπονηθεί και ειδικές συγκοινωνιακές μελέτες που επιλύουν αποτελεσματικά χρόνια κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Σημειώνεται πως η «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ» έχει υποβάλει αίτηση για Προέγκριση Χωροθέτησης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και για καθορισμό επιτρεπόμενων χρήσεων στο αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο ΠολεοδομικώνΘεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) από πέρυσι το καλοκαίρι.

Η Προέγκριση είναι το πρώτο τεχνοκρατικού χαρακτήρα βήμα στη διαδικασία αδειοδότησης. Εφόσον το Υπουργείο Περιβάλλοντος εγκρίνει το ΕΧΣ πουέχει καταθέσει η επιχείρηση, θα πρέπει να καταρτιστεί η Στρατηγική Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Το τελικό σχέδιο της ΣΜΠΕ θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και στη συνέχεια να αποτελέσει Προεδρικό Διάταγμα.

Θα ακολουθήσει η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που θα ορίζουν τις οικοδομικές άδειες και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η κατασκευή του.

Το συγκρότημα όπου θα μεταφερθεί το Καζίνο θα είναι υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής και με υπερσύγχρονες «πράσινες» προδιαγραφές. Θαπεριλαμβάνει Ξενοδοχείο πολυτελείας, υπηρεσίες εστίασης, αίθουσα συνεδρίων, χώρο πολιτιστικών και μουσικών εκδηλώσεων και θα διαθέτει υπόγεια πάρκινγκ.

Σε πλήρη λειτουργία, το συγκρότημα εκτιμάται ότι θα προσφέρει τουλάχιστον1.500 άμεσες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων, περίπου οι 600 θα είναι νέες. Εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου άλλες τόσες έμμεσες θέσεις εργασίας από τη λειτουργία του.

Φορέας της επένδυσης είναι η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ, στην οποία το Δημόσιο συμμετέχει με 49% μέσω της ΕΤΑΔ ΑΕ. Το 51% ανήκει στην Athens Casino Resort ΑΕ , στην οποία η Regency Entertainment ΑΕ κατέχει το 70%.

Τα κεφάλαια για την υλοποίηση της επένδυσης θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από τους ιδιώτες μετόχους της Athens Casino Resort ΑΕ, χωρίς καμμία  οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου, το οποίο διατηρεί το ποσοστό συμμετοχής του.

Οι εγκαταστάσεις του Mont Parnes

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις της Πάρνηθας, θα αποδοθούν στο Δημόσιο και θα αποκατασταθεί το φυσικό τοπίο στο Mont Parnes με δαπάνες της «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας», εκτιμώμενου ύψους περίπου 5 εκ. ευρώ.

  • Επιπρόσθετα θα καταβάλλεται ποσό 1,5 εκ. Ευρώ ετησίως – από το πρώτο έτος λειτουργίας της επένδυσης στη νέα τοποθεσία και για μία 5ετία – για τα έξοδα προστασίας και αναβάθμισης του Εθνικού Δρυμού και συντήρησης του τελεφερίκ.

Υπενθυμίζεται, ότι το 2006 ολοκληρώθηκε η μεγαλεπήβολη επένδυση ανακατασκευής και ολικού εκσυγχρονισμού του τελεφερίκ, ύψους άνω των 45  εκ. Ευρώ. Το νέο τελεφερίκ είναι από τα πιο σύγχρονα και ασφαλή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό της επιβάρυνσης του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας από την κυκλοφορία οχημάτων και τη διακίνηση επισκεπτών και εκδρομέων.

Hyatt Regency- Επένδυση Εκσυγχρονισμού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επένδυση εκσυγχρονισμού των δωματίων και κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου Hyatt Regency.   Η επένδυση, προϋπολογισμού 3,5 εκ. Ευρώ, αφορά στην ανακαίνιση των 117 δωματίων και των 35 σουϊτών του ξενοδοχείου (έπιπλα, μοκέτες, κουρτίνες, διακόσμηση, τηλεπικοινωνιακός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) σε διάστημα 2 ετών, καθώς και όλων των διαδρόμων των πτερύγων των δωματίων. Η επένδυση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2018 με τα πρώτα 60 δωμάτια και θα ολοκληρωθεί το 2020...

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here