Αύξηση 26% παρουσίασαν έσοδα από μισθώματα της Trastor A.E.E.A.Π. το τρίτο τρίμηνο του 2022 τα οποία ανήλθαν σε 5,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Aύξηση κατά 6% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά το γ’ τρίμηνο του 2022, τα οποία ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 4,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν ομοίως κατά 6% εντός του γ’ τριμήνου του 2022 και ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με 4,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, κερδών από αναπροσαρμογή και πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (Προσαρμοσμένα EBITDA) αυξήθηκαν κατά 23% εντός του γ’ τριμήνου του 2022 και ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με 3,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Κατά τη περίοδο του εννεάμηνου του 2022, η εταιρεία σημείωσε αύξηση της τάξεως του 25% των εσόδων από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε 15,7 εκατ. ευρώ έναντι 12,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Αύξηση επίσης παρουσίασαν κατά 73% τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) για το εννεάμηνο του 2022, τα οποία ανήλθαν σε 28,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 16,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν επίσης κατά 72% εντός του εννεαμήνου του 2022 και ανήλθαν σε 28,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με 16,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, κερδών από αναπροσαρμογή και πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (Προσαρμοσμένα EBITDA) αυξήθηκαν κατά 25% εντός του εννεαμήνου του 2022 και ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με 7,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Την 30η Σεπτεμβρίου του 2022 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε 57 εμπορικά ακίνητα, υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής αξίας 385,6 εκατ. ευρώ (όπου συμπεριλαμβάνονται και κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2022), έναντι 324,9 εκατ. ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here