Ο Όμιλος REDS εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2022 έσοδα ύψους περίπου €6,5εκ. έναντι ποσού €4,6εκ. το εννεάμηνο του 2021.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε περίπου €4,4εκ. έναντι €2,8εκ. το εννεάμηνο του 2021 και το EBIT για την τρέχουσα περίοδο σε €3,1εκ. έναντι €1,4εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,7εκ. έναντι €0,04εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €0,9εκ. περίπου, έναντι ποσού ζημιών €0,1εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Στην τρέχουσα περίοδο τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται αποκλειστικά από την εκμίσθωση ακινήτων της θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ.

Η σύγκριση για το εννεάμηνο του 2022 των βασικών δεικτών του εμπορικού Πάρκου SMART PARK έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2021 δεν μπορεί να οδηγησει σε ξεκαθαρα συμεπράσματα δεδομένου της αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων το 2021, παρ’ όλα αυτά παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην επισκεψιμότητα του Πάρκου κατά 21% στο εννεάμηνο του 2022 έναντι του αντιστοίχου εννεαμήνου του 2019.

Επίσης, σηματική αύξηση κατά 22% στον κύκλο εργασιών των καταστημάτων για την περίοδο εννεάμηνο του 2022 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019, παρά τις δυσμενείς συνθήκες στην οικονομία λόγω των πληθωριστικών πιέσεων και την Ενεργειακή Κρίση.

Προοπτικές

Στον επιχειρηματικό σχεδιασμό για την επόμενη χρήση περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

▪ Εμπορικό Κέντρο «Smart Park» στο ακίνητο της Γυαλού, Σπάτα Αττικής. Η Εταιρία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την μίσθωση του 100% προς εκμετάλλευση επιφανείας του εμπορικού κέντρου, συνολικής επιφανείας 53.000 τ.μ. περίπου. Ήδη η συνολική εκμετάλλευση βρίσκεται στο 98%. Επίσης ο Όμιλος εξετάζει την αγορά οικοπέδων (από εταιρίες του ομίλου Ελλάκτωρ αλλά και τρίτων) που βρίσκονται περιμετρικά του πάρκου και σε συνδυασμό με τις ιδιοκτησίες του Oμίλου σχεδιάζει συμπληρωματικές αποδοτικές δράσεις που θα αυξήσουν και την επισκεψιμότητα του Εμπορικού Πάρκου.

▪ Εμπορικό – Επιχειρηματικό – Πολιτιστικό Πάρκο στο ακίνητο της Κάντζας, Παλλήνη Αττικής. Στο έργο ανάπτυξης Cambas Project στην περιοχή της Κάντζα του δήμου Παλλήνης, κατόπιν της έκδοσης Π.Δ. πολεοδομικής έγκρισης της ΠΟΑΠΔ επικαιροποιήθηκε το Βusiness Plan και σειρά παίρνουν οι διαδικασίες τελικής διαμόρφωσης του Master Plan .

Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η έκδοση των οικοδομικών αδειών μέσα στον επόμενο χρόνο, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής τους τα 3 χρόνια.

• Οικόπεδο – Κτήριο γραφείων στην Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα. Η Εταιρία εξαιτίας της μακρόχρονης δέσμευσης του ακινήτου της έχει καταθέσει αγωγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου στα αστικά δικαστήρια για οικονομική αποζημίωσή της και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρμοδίων αρχών για την μη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου. Η διαδικασία βρίσκεται εν εξελίξει.

• Οικόπεδο – Κτηριακό συγκρότημα μικτής χρήσης στην περιοχή Splaiul Unirii του Βουκουρεστίου. Για το ακίνητο, μετά την έκδοση των βελτιωμένων όρων δόμησης, του ρυμοτομικού σχεδίου κτιριακού συγκροτήματος μικτής χρήσης κατά τη κλειόμενη χρήση, εξετάζονται παράμετροι αξιοποίησής ή πώλησης του.

• Οικόπεδο – Οικιστικό συγκρότημα στην περιοχή Straoulesti-Baneasa του Βουκουρεστίου. Το ακίνητο αφορά έργο για κατασκευή οικιστικού συγκρότηματος 72 διαμερισμάτων στη παραλίμνια περιοχή της Λίμνης Baneasa, για το οποίο η εταιρία εξετάζει τρόπους για υλοποίηση και αξιοποίηση ή πώληση του στο στάδιο που βρίσκεται.

• Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης. Κατά το 2021 η εταιρεία REDS A.E. ανακηρύχθηκε πλειοδότης για την αξιοποίηση τμήματος της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, ένα project το οποίο έχει χαρακτηρίζεται ως «Μικρό Ελληνικό», λόγω των ομοιοτήτων με την επένδυση στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ μέσω της διαδικασίας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Το ακίνητο είναι παραθαλάσσιο και εκτείνεται σε 345.567 τετραγωνικά μέτρα. Βρίσκεται 13 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και 16 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Επί του παρόντος, λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες μεταβίβασης του ακινήτου και ταυτόχρονα ξεκινούν οι διαδικασίες σύνταξης για το Business Plan και το Master Plan. Το σχέδιο για τις Γούρνες που μελετάται προβλέπει μια σειρά αναπτύξεων, μεταξύ των οποίων καζίνο, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, συνεδριακό-εκθεσιακό κέντρο, εμπορικά κέντρα, μαρίνα, ελικοδρόμιο καθώς και άλλες χρήσεις.

Επιπτώσεις Ενεργειακής Κρίσης και Πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία

Η Εταιρία δεν έχει έκθεση στις αγορές της Ρωσίας, Λευκορωσίας και Ουκρανίας καθώς δεν δραστηριοποιείται στις χώρες αυτές. Επίσης για την περίοδο εννιαμήνου 2022, δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος στην λειτουργία της Εταιρίας από την ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει η παγκόσμια αλλά και η ελληνική οικονομία.

Ωστόσο η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση συμβάλει στη δημιουργία περαιτέρω κλίματος αβεβαιότητας και ιδίως η αυξητική τάση του πληθωρισμού προκαλεί ανησυχία και εμφανίζεται ήδη στην κατανάλωση και κατ’ επέκταση στους μισθωτές του εμπορικού πάρκου SMART PARK.

Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να στηρίξει την απρόσκοπτη λειτουργία του εμπορικού πάρκου και των μισθωτών του.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι η Εταιρία, σε συνεργασία με τρίτους, επαναξιολογεί και επανεξετάζει συνολικά την αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της.

Η αποτύπωση όλων των ακινήτων του Ομίλου γίνεται στο κόστος κτήσης, έχοντας συμπεριλάβει περιθώρια για αστάθμητους κινδύνους, γεγονός που δημιουργεί ασφάλεια ότι τυχόν πιθανή μεταβολή στις εμπορικές αξίες, δεν θα επηρεάσει σημαντικά την εικόνα και τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και του Ομίλου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here