Ευεργέτημα πενίας αναγνωρίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας στις εταιρίες που οδηγούνται στην πτώχευση, καθώς τις απαλλάσσει από το παράβολο της συζήτησης (20% επι του οφειλόμενου φόρου) που ήταν προυπόθεση για να μην κηρυχθεί απαράδεκτη η προσφυγή τους και τις άλλες επιβαρύνσεις.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαίρη Σάρπ) στην υπ΄ αριθμ. 2096/2018 απόφασή τους αναφέρουν ότι η διάταξη του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η οποία προβλέπει ότι επί φορολογικών και τελωνειακών γενικά διαφορών ο προσφεύγων στα Διοικητικά Δικαστήρια οφείλει, «με ποινή απαραδέκτου της εφέσεως, να καταβάλει μέχρι την ημερομηνία της αρχικής δικασίμου, ποσό 20% του οφειλομένου κυρίου φόρου, δασμού ή τέλους, γενικά δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που την έφεση ασκεί σύνδικος πτώχευσης, αναφορικά με φορολογική ενοχή του πτωχού».

Οσον αφορά στο αναλογικό παράβολο που πρέπει να καταβληθεί αναφέρουν πως μπορεί ο σύνδικος να ζητήσει από το δικαστήριο τη χορήγηση του ευεργετήματος της πενίας, όπως προβλέπει το άρθρο 276 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Διευκρινίζεται ότι το ευεργέτημα πενίας παρέχεται σε όποιον αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και τα προβλεπόμενα παράβολα. Έτσι πλέον το ευεργέτημα της πενίας μπορεί να δοθεί και σε νομικά πρόσωπα, σε ομάδες προσώπων που είναι διάδικοι, σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, καθώς και σε συνεταιρισμούς, εφόσον η καταβολή των δικαστικών κ.λπ. εξόδων δεν μπορεί να γίνει ούτε από το ταμείο τους ούτε από τα μέλη, χωρίς να περιοριστούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή των ιδίων και της οικογένειάς τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here