Στην εταιρεία «Κυριακούλης» πέρασε το 100% της θυγατρικής της με την επωνυμία Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε., σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση, μέσω εξαγοράς του ποσοστού της μόνης άλλης μετόχου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η εταιρεία “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της ενίσχυσης της θέσης του Ομίλου στον κλάδο εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων, η “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” αγόρασε, δυνάμει της από 14.01.2020 Σύμβασης Πωλήσεως Ονομαστικών Μετοχών από τη μόνη άλλη μέτοχο “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σ.Π.Ε.”, ογδόντα χιλιάδες (80.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία, της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία “Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.”, αρ. ΓΕΜΗ 15309045000, αντί του συνολικού ποσού των € 255.000 ή 3,1875 € ανά μετοχή. Κατόπιν της άνω μεταβιβάσεως, η οποία ολοκληρώθηκε την 23.01.2020, η εταιρεία “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.” κατέχει πλέον 200.000 ονομαστικές μετοχές της εταιρείας “Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.”, ήτοι ποσοστό 100% αυτής».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here