Ποσοστό 74,66% κατέχει πλέον η Orkla Food Ingredients στη “Στέλιος Κανάκης”, μετά την απόκτηση 14.891 μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου, ύστερα από την υποβολή δημόσιας πρότασης για την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της “Στέλιος Κανάκης”

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 29/03/2019 της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την “ORKLA FOOD INGREDIENTS AS” (ο “Προτείνων”) για την αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρίας “ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ” (η “Εταιρεία”), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

Κατά την 05/04/2019, ο Προτείνων απέκτησε 14.891 κοινές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,20% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 4,36 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 64.924,76 Ευρώ.

2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα και έμμεσα 5.599.206 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 74,66% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) και το άρθρο 3 παράγραφος 1 (γ) του Νόμου 3461/2006, ήτοι η ORKLA ASA (μητρική εταιρεία του Ομίλου ORKLA) ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα και τα πρόσωπα που ελέγχονται από την ORKLA ASA, δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here