Εγκρίθηκε η συγχρηματοδότηση του έργου «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε εκδήλωση που διενεργήθηκε στις Βρυξέλλες στις 2/4/2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την χρηματοδότηση 25 μεγάλων έργων υποδομών από 10 Ευρωπαϊκές χώρες-μέλη και παρέδωσε τις αποφάσεις της στους εκπροσώπους των χωρών. Μεταξύ αυτών ήταν και το έργο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”», που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, για λογαριασμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, σε συνεργασία με: την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, διαμόρφωσε και υπέβαλε το Δεκέμβριο 2018 το Φάκελο Μεγάλου Έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.

Στις 2/4/2019 η DG Regio της ΕΕ, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες,  ανακοίνωσε και εν συνεχεία παρέδωσε την έγκριση του φακέλου του έργου στους εκπρόσωπους της ελληνικής αποστολής και με αυτόν τον τρόπο ενέκρινε τη συγχρηματοδότηση τριών από τα πέντε υποέργα του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», συνολικού προϋπολογισμού άνω των 170 εκ. ευρώ. Την ΚτΠ ΑΕ στην εκδήλωση εκπροσώπησε ο κ. Γιάντσης Δημήτρης, Διευθυντής Υποστήριξης Υποδομών της ΚτΠ ΑΕ.

Κα Κρέτσου, κα Γρίβα και κος Γιάντσης
Κα Κρέτσου, κος Γιάντσης

Σε δηλώσεις της, η Επίτροπος της ΕΕ για την Περιφερειακή Πολιτική κα. Κορίνα Κρέτσου ανέφερε μεταξύ άλλων «… Τα 25 έργα που εγκρίνονται στην παρούσα περίοδο αποτελούν παραδείγματα του πώς εργάζεται η ΕΕ για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μας. Κατά κάποιο τρόπο, τα έργα αυτά είναι οι πρεσβευτές της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και είμαι υπερήφανη για καθένα από αυτά.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ ΑΕ Δρ. Βασίλειος Γάτος αναφέρει μεταξύ άλλων: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε σήμερα δεδομένη την έγκριση της ΕΕ για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Η θετικότατη αυτή εξέλιξη – αν και αναμενόταν λόγω της θετικής αξιολόγησης που έλαβε ο φάκελος του έργου από τους Jaspers τον Δεκέμβριο 2018 – σημειώθηκε σύντομα συγκριτικά με άλλα έργα αντίστοιχου μεγέθους, που υποβάλλονται για έγκριση στην ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση αυτή της ΕΕ μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στην υλοποίηση του έργου, αφού επιτρέπει τη συγχρηματοδότηση τριών από τα πέντε υποέργα αυτού από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα καταδεικνύει τη σημαντικότητα του έργου τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο όσο και για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ.

Η ΚτΠ ΑΕ ανταποκρινόμενη στη νέα αυτή πρόκληση, έχει ήδη προβεί στα αμέσως επόμενα διοικητικά βήματα που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου και ειδικότερα τη διαμόρφωση των 30 σχεδίων σύμβασης και την υποβολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τελική έγκριση. Παράλληλα, δεσμεύεται να συνεχίσει την σκληρή δουλειά με στόχο την επιτυχή υλοποίησή του.»

Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αφορά στη δημιουργία του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (κατ’ εφαρμογή του Ν.3979/2011), με κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τρία συνεχόμενα έτη, παρέχοντας έτσι κάλυψη σε 34.000 περίπου σημεία παρουσίας (κτήρια) αυτού. Αποτελεί συνέχεια και επέκταση (ποσοτική και ποιοτική) του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο καλύπτει σήμερα 4.500 σημεία παρουσίας φορέων.

Μέσω του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», θα αναβαθμιστούν οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές όλου του Δημόσιου Τομέα, ώστε όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να έχουν πλέον στη διάθεσή τους ευρυζωνικές υπηρεσίες για τη μεταξύ τους συνέργεια και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, θα μειωθούν σημαντικά οι τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου, εξαιτίας της άθροισης της ζήτησης και της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here