Σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, μεγαλύτερο της υπόλοιπης Ευρώπης διαβλέπει το ΙΟΒΕ. Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) εκτιμά ότι τα κίνητρα στις κεφαλαιαγοράς θα προκαλέσουν νέο κύμα επενδύσεων ύψους 1,6 δισ Ευρώ.

Στην Ελλάδα σήμερα, τα νοικοκυριά έχουν πολύ μικρό βαθμό συμμετοχής σε επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά, συγκριτικά με το μέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό.

  • Η μέση αξία των επενδύσεων των νοικοκυριών, σε εισηγμένες μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια, περιορίζεται σε 8,5% του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2019, έναντι 27,8%, κατά μέσο όρο, στην Ευρωζώνη.

Η συνολική αξία των εισηγμένων εταιρειών, ως ποσοστό του ΑΕΠ στον μέσο όρο της Ευρωζώνης, καταγράφεται υπερδιπλάσια από την αντίστοιχη στην Ελλάδα – 65,0% έναντι 24,8%, αντίστοιχα.

Μια θετική δέσμη κινήτρων, ταυτόχρονα σε ζήτηση και προσφορά, θα μπορούσε -σύμφωνα με το ΙΟΒΕ- να αποφέρει στα επόμενα 5 χρόνια,  άμεσο όφελος από καθαρές νέες επενδύσεις στην οικονομία ι έως και υπερτριπλάσιο του άμεσου δημοσιονομικού κόστους.

Το ετήσιο πραγματικό ΑΕΠ μπορεί να τονωθεί έως και +0,5% και να παραμείνει υψηλότερο μεταξύ €0,3 και €1,0 δισ. κάθε χρόνο έως το 2040.

Ενδεικτική Δέσμη Κινήτρων για την Κεφαλαιαγορά

Για την κάλυψη του σημαντικού “κενού” των ελληνικών αποταμιεύσεων και επενδύσεων από την πλευρά της ζήτησης, κρίνεται σκόπιμο να δοθούν φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις ιδιωτών σε κινητές αξίες, με έμφαση στις εγχώριες επιχειρήσεις.

Τα κίνητρα αυτά, αφορούν σε τοποθετήσεις σε έναν νέο ειδικό ατομικό επενδυτικό λογαριασμό και σε εισηγμένα επενδυτικά ταμεία. Για την ενίσχυση του σκέλους της προσφοράς, εξετάζονται τέσσερα κίνητρα, με στόχο την προσέλκυση κινητών αξιών επιχειρήσεων προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καθώς και τη μείωση του κόστους άντλησης νέων κεφαλαίων μέσω μετοχών και ομολόγων

Ενδεικτικά μέτρα που προτείνονται είναι τα εξής:

  1. Θέσπιση ειδικού ατομικού επενδυτικού λογαριασμού
  2. Παροχή φορολογικής ελάφρυνσης για συμμετοχή σε εισηγμένα επενδυτικά ταμεία \
  3. Κάλυψη του κόστους εισαγωγής μετοχών και ομολόγων στο χρηματιστήριο
  4. Επιδότηση κόστους παραμονής
  5. Κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου μέσω του χρηματιστηρίου
  6. Κατάργηση φόρου τοκομεριδίων εταιρικών ομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here